خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

انتشارات نص


مقایسه محصولات (0) نص


53 اصل استخدام بهترین ها

نص

53 اصل استخدام بهترین ها

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره 53 اصل استخدام بهترین ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب: 53 اصل استخدام بهترین ها  مولف: کتی فایوک  مترجم: علی مفتخر ..

4,800تومان

53 اصل مدیریت انسانها

نص

53 اصل مدیریت انسانها

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره 53 اصل مدیریت انسانها بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب: 53 اصل مدیریت انسانها  مولف: رابینز  مترجم: شعبانعلی ..

9,800تومان

53 اصل مذاکره

نص

53 اصل مذاکره

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره 53 اصل مذاکره بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب: 53 اصل مذاکره  مولف: رابینز  مترجم: شعبانعلی ..

9,800تومان

آلودگی هوا

نص

آلودگی هوا

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آلودگی هوا بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب: آلودگی هوا  مولف: کنت  وارک  مترجم: ندافی ..

25,000تومان

آنتن براي تمام كاربردها

نص

آنتن براي تمام كاربردها

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آنتن براي تمام كاربردها بر روی لینک فوق کلیک نمایید

كتاب: آنتن براي تمام كاربردها  مولف: كرواس  مترجم: محمود دياني ..

38,000تومان

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلداول)

نص

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلداول)

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلداول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب: احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلداول)  مولف: پاپولیس  مترجم: محمود دیانی ..

20,000تومان

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلددوم)

نص

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلددوم)

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلددوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب: احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلددوم)  مولف: پاپولیس  منرجم: محمود دیانی ..

20,000تومان

اصول طراحی شبکه های کامپیوتری

نص

اصول طراحی شبکه های کامپیوتری

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول طراحی شبکه های کامپیوتری بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب: اصول طراحی شبکه های کامپیوتری  مولف: احسان ملکیان ..

22,000تومان

اصول مهندس اینترنت

نص

اصول مهندس اینترنت

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول مهندس اینترنت بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب: اصول مهندس اینترنت  مولف: احسان ملکیان ..

18,000تومان

اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجاری

نص

اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجاری

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب: اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجاری  مولف: بی  مترجم: حمیدرضا ارباب ..

16,000تومان

الکترونیک 2

نص

الکترونیک 2

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره الکترونیک 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب: الکترونیک 2  مولف:محمد حسن نشاطی ..

6,500تومان

الکترونیک3

نص

الکترونیک3

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره الکترونیک3 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب:الکترونیک3  مولف: محمد حسن نشاطی ..

18,000تومان

امنیت داده ها

نص

امنیت داده ها

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره امنیت داده ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب: امنیت داده ها  مولف: احسان ملکیان ذاکر الحسینی ..

20,000تومان

انتخاب سهام به روش تحلیل بنیادی

نص

انتخاب سهام به روش تحلیل بنیادی

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انتخاب سهام به روش تحلیل بنیادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب: انتخاب سهام به روش تحلیل بنیادی  مولف: رفیعی ..

9,500تومان

بررسي سيستم هاي قدرت

نص

بررسي سيستم هاي قدرت

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بررسي سيستم هاي قدرت بر روی لینک فوق کلیک نمایید

كتاب: بررسي سيستم هاي قدرت  مولف: استيونسون  مترجم: محمود دياني ..

15,000تومان

تحليلي مهندسي مدار(ويراست هفتم)

نص

تحليلي مهندسي مدار(ويراست هفتم)

نص

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحليلي مهندسي مدار(ويراست هفتم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید

كتاب:تحليلي مهندسي مدار(ويراست هفتم)  مولف: ويليام هيت/جك كمرلي  مترجم: محمود دياني ..

48,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 67 (5 صفحه)

نص ، انتشارات نص ، نشر نص ، کتاب های نص