صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

انتشارات نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر


مقایسه محصولات (0) نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر


الکترومغناطیس

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

الکترومغناطیس

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره الکترومغناطیس بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب الکترومغناطیس  مولف احمد علی اشرفیان ..

30,000تومان

الکترونیک2

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

الکترونیک2

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره الکترونیک2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب الکترونیک2  مولف احمد علی اشرفیان ..

30,000تومان

بررسی سیستم های قدرت

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

بررسی سیستم های قدرت

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بررسی سیستم های قدرت بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب بررسی سیستم های قدرت  مولف سعید افشارنیا  حسین حسینی ..

30,000تومان

تئوری ارتعاشات

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

تئوری ارتعاشات

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری ارتعاشات بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب تئوری ارتعاشات  مولف منصور نیکخواه بهرامی ..

24,000تومان

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب  تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها  مولف مهدی تقدسی ..

30,000تومان

دینامیک

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دینامیک

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره دینامیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب دینامیک  مولف منصور نیکخواه بهرامی ..

28,000تومان

دینامیک ماشین

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دینامیک ماشین

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره دینامیک ماشین بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب دینامیک ماشین  مولف جهانبخش حامدی اطلاعات کتاب : ..

33,000تومان

راه سازی(طرح هندسی راه)

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

راه سازی(طرح هندسی راه)

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره راه سازی(طرح هندسی راه) بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب راه سازی(طرح هندسی راه)  مولف  علیرضا کلاهدوز ..

30,000تومان

روش های محاسبه انتگرال نامعین

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

روش های محاسبه انتگرال نامعین

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روش های محاسبه انتگرال نامعین بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب  روش های محاسبه انتگرال نامعین  مولف محمود کریمی ..

7,000تومان

ریاضی مهندسی جلد اول کارشناسی ارشد دکتری

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

ریاضی مهندسی جلد اول کارشناسی ارشد دکتری

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ریاضی مهندسی جلد اول کارشناسی ارشد دکتری بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب ریاضی مهندسی جلد اول کارشناسی ارشد دکتری  مولف محمود کریمی ..

35,000تومان

ریاضی مهندسی جلد دوم کارشناسی ارشد دکتری

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

ریاضی مهندسی جلد دوم کارشناسی ارشد دکتری

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ریاضی مهندسی جلد دوم کارشناسی ارشد دکتری بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب ریاضی مهندسی جلد دوم کارشناسی ارشد دکتری  مولف محمود کریمی ..

35,000تومان

زبان عمومی ارشد

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

زبان عمومی ارشد

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره زبان عمومی ارشد بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب زبان عمومی ارشد  مولف بابک رستمی قراگزلو ..

38,000تومان

مدارهای الکتریکی(همراه با سوالات چهار گزینه ای طبقه بندی شده)

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

مدارهای الکتریکی(همراه با سوالات چهار گزینه ای طبقه بندی شده)

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدارهای الکتریکی(همراه با سوالات چهار گزینه ای طبقه بندی شده) بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب مدارهای الکتریکی(همراه با سوالات چهار گزینه ای طبقه بندی شده)  مولف پرویز جبه دار مارالانی ..

24,000تومان

معادلات دیفرانسیل(جلد دوم)

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

معادلات دیفرانسیل(جلد دوم)

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره معادلات دیفرانسیل(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب معادلات دیفرانسیل(جلد دوم)  مولف محمود کریمی ..

90,000تومان

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)

نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ، انتشارات نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ، نشر نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ، کتاب های نصیر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر