خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

انتشارات پرهام


مقایسه محصولات (0) پرهام


 کتاب خیال مجسم

پرهام

کتاب خیال مجسم

پرهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب خیال مجسم بر روی لینک فوق کلیک نمایید

همه تاثیرات هنری و معماری, از طریق خیالات شاعرانه برانگیخته و تجربه می شوند. این خیالات, تجارب زیسته و بدن مندی هستند که در جسمانیت جهان اتفاق می افتند. به بخشی از ما تبدیل می شوند. همزمان ما به طور ن..

25,000تومان

کتاب اتمسفر

پرهام

کتاب اتمسفر

پرهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اتمسفر بر روی لینک فوق کلیک نمایید

بین ساختمان های پر زومتور و فضای اطرافشان مبادله ای برقرار است، اتوی دادن کرفس نوعی مراقب بودن، نوعی پر مایکی در مواجهه با معماری و مور و از کانی مانند اتمسفر و حال به دهی می ایسا فورا احساسی به کمال ..

15,000تومان

کتاب ارتباط از راه دور و شهر

پرهام

کتاب ارتباط از راه دور و شهر

پرهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارتباط از راه دور و شهر بر روی لینک فوق کلیک نمایید

این اثر مجموعه ی روابط پیچیده ی بین ارتباطات از راه دور و توسعه، برنامه ریزی و مدیریت شهرهای کنونی را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین، رویه و دورنمای جدیدی از مباحث بین رشته ای و بین المللی درباره ی چگ..

24,000تومان

کتاب جغرافیای شهری معاصر

پرهام

کتاب جغرافیای شهری معاصر

پرهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب جغرافیای شهری معاصر بر روی لینک فوق کلیک نمایید

دنیای امروز، دنیایی در حال شهری شدن فزاینده و آینده آن نیز یک دنیای شهری است. در این دنیای شهری، شیوه زندگی شهری، قاعده زندگی بشر، و شهری شدن، قدرتمندترین پویایی اجتماعی عصر مدرن است. این صرفا بدان دل..

36,000تومان

کتاب دست متفکر

پرهام

کتاب دست متفکر

پرهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دست متفکر بر روی لینک فوق کلیک نمایید

طی یک و نیم قرن گذشته، فرایندهای ماشینی شده و خودکار ساخت و تولید تا حد زیادی حضور دست انسان را در اشیا و وقایع روزمره مان حذف کرده است. در چند دهه گذشته فاصله گرفتن تدریجی از جهان بساوایی و تجسد یافت..

19,000تومان

کتاب سرشت نظم

پرهام

کتاب سرشت نظم

پرهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سرشت نظم بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کریستوفر الکساندر را با کتاب یک زبان الگو میشناسیم که در دهه هفتاد میلادی منتشر شد. یک زبان الگو معرف نگرشی به کیفیت های فضایی است که در حوزه هویت فضا شکل گرفت. در این نظام پیشنهادی، الگوهای رفتاری و ..

28,000تومان

کتاب سرشت نظم

پرهام

کتاب سرشت نظم

پرهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سرشت نظم بر روی لینک فوق کلیک نمایید

همه چیز در دنیای پیرامون ما معنایی صریح دارد و اگر این معانی به درستی فهم شود, درک ما را از زندگی و دنیایمان متحول خواهد کرد. مهم تر از همه, سیرت دست ساخته هایمان, نیز دگرگون خواهد شد. باید گفت ک..

18,500تومان

کتاب مدیریت حمل و نقل شهری پایدار

پرهام

کتاب مدیریت حمل و نقل شهری پایدار

پرهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت حمل و نقل شهری پایدار بر روی لینک فوق کلیک نمایید

گذار از پارادایم «فضای باز» (شهرگرایی مدرن به پارادایم «فضای بسته شهرگرایی پست مدرن در طراحی و برنامه - ریزی شهری به تعبیری گذار از پارادایم «خیابانهای عریض» به پارادایم «خیابان های باریک» در برنامه ر..

22,000تومان

کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی سکونتگاه های روستایی

پرهام

کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی سکونتگاه های روستایی

پرهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی سکونتگاه های روستایی بر روی لینک فوق کلیک نمایید

در دوره های مختلف آموزشی رشته جغرافیا و رشته هایی که به نوعی با مطالعه سکونتگاههای روستایی ارتباط دارند، دروسی تحت عناوین برنامه ریزی روستایی"، "گارگاه برنامه ریزی روستایی" و " توسعه روستایی" تدریس می..

6,000تومان

کتاب نظریه های برنامه ریزی شهری در قرن 21

پرهام

کتاب نظریه های برنامه ریزی شهری در قرن 21

پرهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب نظریه های برنامه ریزی شهری در قرن 21 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

گذار از اندیشه برنامه ریزی به مثابه یک دانش بی طرف، فراگیر و دارای رویه های فنی واحد به رویکردهای متأثر از اندیشه های جدید فلسفی، نظریه اجتماعی، نظریه فرهنگی، نظریه اقتصادی، نظریه نهادی و پایداری، کان..

30,000تومان

کتاب کافه لینتز

پرهام

کتاب کافه لینتز

پرهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کافه لینتز بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب کافه لينتز را سالیان گذشته همواره از آن کتاب های کریستوفر الکساندر میدیدم که کمتر مورد توجه قرار می گرفت. کتابی که پس از سه کتاب مهم سالهای دهه هفتاد میلادی وی که کتاب نشانه ای یک زبان الگو از جم..

9,000تومان

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)

پرهام ، انتشارات پرهام ، نشر پرهام ، کتاب های پرهام