خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد خرید کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد ، علی رضا مهدی پور ، آراد

مجموعه اي از تحلیل گران و مدیران پرتفوي استراتژیست ها

در بازارهاي مالی گرد هم آمدهاند تا تنها به یک هدف تحقق بخشند وآن هدف پیشبینی قیمت و کسب بازده مناسب در راستاي آن میباشد. تحلیلگران براي یافتن سهامهاي ارزان (کمتر ارزش واقعی) به خـدمت گرفتـه مـی شـ وند. استراتژیسـت هـا وظیفه دارند تا مسیر بازار و بخش هاي مختلف آن را پیش بینی کنند. مدیران سـبد گـردان نیـز بـا جمـع بنـدي نتایج به دست آمده، سعی در انتخاب سهام هایی با بازده بـالاتر از شـاخص هـاي بـازار دارنـد . در مـورد عملکـرد شرکت هاي سرمایه گذاري مشترك مطالعات زیادي انجام شده و نظرات مختلفی وجود دارد، ولی میتوانیم تصور کنیم که حدود 75 درصد از شرکت هاي سرمایه گذاري مشترك عملکردي ضعیف تري از شاخص بـازار داشـته و  از سود کمتري برخوردارند. با در نظر گرفتن چنین آمارهایی به نظر مـی رسـد کـه سـرمایه گـذاران بـا خریـد قرارداد آتی شاخص بازار (500 P&S (نسبت به خرید سـهام شـرکت هـاي سـرمایه گـذاري مشـترك، از شـانس بیشتري براي کسب سود برخوردار بوده اند. به نظر شما این گفته صحیح نیست؟ از دید معامله گران، تحلیل محصولات مالی از ارزش بیشتري برخوردار است. براي مثال تحلیلگر بنیـادین اعتقاد دارد که بررسی شاخص هاي اقتصادي، مدیریت شرکت، محصول، صورتهاي مالی و ارقام قابـل سـنجش در انتخاب سهم هایی با عملکرد بهتر از شاخص تأثیرگذار است. از دید این گروه، تحلیـل تکنیکـال فاقـد ارزش بوده و حتی ممکن است به تحلیلگران تکنیکال نیز توصیه کنند تا از خیال بافی دست بردارند.  از طرف دیگر تحلیلگران تکنیکال بر این باورند کـه تحلیـل نمودارهـا، حجـم معـاملات، جبـنش و دیگـر نمایانگرهاي ریاضی و الگوهاي هندسی میتواند کلید موفقیت براي عملکرد بهینه باشد. تحلیـل گـران تکنیکـال نیز ممکن است بر این باور باشند که بررسی اطلاعات بنیادین که در دسترس همگان میباشد، نتیجه ي مطلوبی در بر نخواهد داشت. 

شما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

انتخاب سهام به روش تحلیل بنیادی

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

انتخاب سهام به روش تحلیل بنیادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انتخاب سهام به روش تحلیل بنیادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

پیش بینی قیمت سهام در بورس

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

پیش بینی قیمت سهام در بورس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره پیش بینی قیمت سهام در بورس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

مدیریت مالی جلد1

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

مدیریت مالی جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت مالی جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (ازتئوری تا عمل)

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (ازتئوری تا عمل)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (ازتئوری تا عمل) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

مبانی مدیریت مالی جلد1

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

مبانی مدیریت مالی جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی مدیریت مالی جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,000تومان

مدیریت بازاریابی

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

مدیریت بازاریابی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت بازاریابی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


27,000تومان

کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


33,000تومان

کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


52,000تومان

کتاب مبانی اصول امواج الیوت

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب مبانی اصول امواج الیوت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی اصول امواج الیوت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


59,500تومان

کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


76,500تومان

کتاب معامله گر منظم

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب معامله گر منظم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب معامله گر منظم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


43,500تومان

کتاب عادات معامله گری

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب عادات معامله گری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب عادات معامله گری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,500تومان

کتاب مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت ریسک و سرمایه گذاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,500تومان

کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,500تومان

کتاب از صفر تا صد تحلیل بنیادی

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب از صفر تا صد تحلیل بنیادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب از صفر تا صد تحلیل بنیادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


29,000تومان

کتاب کشف اهداف قیمت

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب کشف اهداف قیمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کشف اهداف قیمت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


75,000تومان

کتاب معامله گری به روش ایچیموکو

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب معامله گری به روش ایچیموکو

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب معامله گری به روش ایچیموکو بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,500تومان

کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


26,000تومان

کتاب چگونه در بورس موفق شدم

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب چگونه در بورس موفق شدم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب چگونه در بورس موفق شدم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب الگوی هارمونیک پیشرفته

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب الگوی هارمونیک پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب الگوی هارمونیک پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب الگوهای هارمونیک در بازار سرمایه

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب الگوهای هارمونیک در بازار سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب الگوهای هارمونیک در بازار سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


95,000تومان

کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن (روند ها) PRICE ACTION

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن (روند ها) PRICE ACTION

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن (روند ها) PRICE ACTION بر روی لینک فوق کلیک نمایید


129,500تومان

کتاب دفتر برنامه ریزی و ثبت معاملات

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب دفتر برنامه ریزی و ثبت معاملات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب دفتر برنامه ریزی و ثبت معاملات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


52,500تومان

کتاب علم پنهان قیمت و حجم

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب علم پنهان قیمت و حجم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب علم پنهان قیمت و حجم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,500تومان

کتاب سیستم معاملاتی ACD

کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

کتاب سیستم معاملاتی ACD

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سیستم معاملاتی ACD بر روی لینک فوق کلیک نمایید


47,500تومان


کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد

برچسب های مرتبط با این کتاب: کتاب الگو ها و نمودار های اسرار آمیز در بازار های مالی, علی رضا مهدی پور, آراد, تحلیل بازارسرمایه, تحلیل تکنیکال, تحلیل بنیادین, محصولات مالی موازی, فراوانی غیر منطقی, نظریه گام تصادفی, تحلیل نمودار, ابزار نموداری, الگوی هارمونیک, الگوی کلاسیک قیمت, نمودار شمعی, انواع نمودار, نمودار شمعی