خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

کتاب طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی همراه با آموزش نرم افزار SAS خرید کتاب طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی همراه با آموزش نرم افزار SAS ، امین آزادی ، دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام)

سه روش اصلی برای جمع آوری داد در مطالعه اجمالی Survey) ۲- شبیه ی  و داده ها برای استفاده در آمار استنباطی وجود دارد سری ۲- شبیه سازی (Simulation) ۳- آزمایشات کنترل شده داری استفاده ما اجما شد که (Controlled experiment). ی افرادی آموزش دیده اقدام به برای کشت یک گیاه خاص مورد نقل عمومی استفاده می کنند دالععا اده قرار می دهند، تا مستقیمی روی داده های ثبت شده ندارد می باشد. در شبیه سازی یک مدل ک شود که می تواند در تعداد بسیار آزمایش باید تحت شرایط کنترل شده انجام و Control). گسترده ترین روش مورد استفاده، مطالعه اجمالی می باشد ی رعاه خاص ده اقدام به ثبت مشاهداتي نظير: محاسبه سطح زمینهایی که کشاورزان مورد استفاده قرار می دهند، تعداد افرادی که از وسایل حمل و . داده های داده می کنند و .... میکنند. در اینجا فردی که مطالعه را انجام می دهد کنترل ثبت شده ندارد، اگر چه روش ثبت داده ها نیازمند دقت و کنترل شبیه سازی یک مدل کامپیوتری برای عملکرد یک سیستم با روش ایجاد می. تواند در تعداد بسیار زیادی تکرار انجام شود. در آزمایشات کنترل شده، و تحت شرایط کنترل شده انجام شود و عوامل مزاحم یا مداخله گر تا حد امکان کنترل گردند. در طرح آزمایشات ما به آزمایشات کنترل شده نیازمند شد آزمایشات ابتدا با اصطلاحات مهم آشنا می شویمن ہیں۔ فاکتور(Factor): متغیرهای آزمایشی که ممکن است در یک آزمایش تحت و ايط کنترل شده بر روی متغیر پاسخ تاثیر بگذارند را فاکتور مینامیم. تعریف دیگری که مورد فاکتور وجود دارد این است که به متغیری که گروه بندی داده ها را مشخص می کند. گویند. فاکتور کمی به وسیله مقادیر عددی در برخی از مقیاس ها (دز دارو بر حسب میلی گرم، میزان کود بر حسب کیلوگرم در هکتار) ولی فاکتور کیفی به حالت گروه بندی انواع کود شیمیایی، حیوانی و بیولوژیک بیان می شوند.
۲ - ۱- سطح (Level): حالات، روشها و مقادیر مختلف یک فاکتور را سطح گویند. بنابراین وقتی که یک فاکتور (مانند کود) با مقادیر مختلفی مورد آزمایش قرار می گیرد (مانند مقادیر کم، متوسط و زیاد، روشهای مختلف و ...) به آنها سطوح می گوییم. هنگامی که فاکتور در سه روش با حالت متفاوت است، سه سطح خواهیم داشت.

شما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1

کتاب طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی همراه با آموزش نرم افزار SAS

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,500تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری

کتاب طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی همراه با آموزش نرم افزار SAS

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 تحلیل آماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

اقتصاد کشاورزی

کتاب طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی همراه با آموزش نرم افزار SAS

اقتصاد کشاورزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد کشاورزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,500تومان

تحلیل آماری

کتاب طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی همراه با آموزش نرم افزار SAS

تحلیل آماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل آماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 بامنی مقدم

کتاب طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی همراه با آموزش نرم افزار SAS

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 بامنی مقدم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2 بامنی مقدم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بامنی مقدم

کتاب طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی همراه با آموزش نرم افزار SAS

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بامنی مقدم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد1 بامنی مقدم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی

کتاب طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی همراه با آموزش نرم افزار SAS

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تراکتورها و ماشینهای کشاورزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,800تومان


کتاب طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی همراه با آموزش نرم افزار SAS

برچسب های مرتبط با این کتاب: کتاب طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی همراه با آموزش نرم افزار SAS, امین آزادی, دانشگاه آزاد واحد شهرری(یادگار امام), آزمایش های تک فاکتوره, طرح کاملا تصادفی, طرح مربع لاتین, مقیاسات میانگین, آزمایش چند منظوره, منحنی پاسخ, طراح آشیانه ای