خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت خرید کتاب منطق و جادوی امواج الیوت ، همانت کاله مصطفی زعیمی، آراد

  • خرید کتاب منطق و جادوی امواج الیوت ، همانت کاله    مصطفی زعیمی، آراد

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید»تا زمانی که توقف نکنید ،مهم نیست که چقدر آهسته میروید«. کنفوسیوس یادگیری نظریه موجی الیوت مشابه یادگیری سایر ابزارهای تکنیکال نیست. یادگیری و استادشدن در نظریه موجی الیوت دشوار است. اینیک هنر و همچنین یک علم است. یادگیری تئوری موجی الیوت مانند کوهنوردی در یک کوه حیرتانگیز است. هنگامیکه از کوه صعود میکنیم، راه بهسوی باال شناختهشده نیست. گاهی اوقات یکراه واحد دیده میشود. در زمانهای دیگر، مسیرهای بسیاری دیده میشود. ما مسیری را میبینیم و فکر میکنیم آنجا راه درست است. با شور و شوق زیادی شروع میکنیم. بعضی وقتها متوجه میشویم که مسیری که در پیشگرفتهایم بهجایی نمیرسد. این منجر به مرگ میشود. سپس ما باید دوباره مسیر را دنبال کنیم و راه درست را جستجو کنیم. ناامیدکننده است و اشتیاق ما را از بین میبرد. این روند ادامه پیدا میکند تا ما به باالی کوه برسیم. این روند دشوار ً توضیحدهنده عالقه اندک عموم مردم به کوهنوردی است. چیزی مشابه این در احتماال یادگیری نظریه موج الیوت اتفاق میافتد. یکی با شور و شوق زیادی شروع میکند، اما پس از چند اشتباه، شور و شوق کاهش مییابد و فرآیند یادگیری رها میشود. ما این روند دشوار یادگیری نظریه موج الیوت را تجربه کردهایم. ما با مسیرهای کاذب روبرو هستیم. همچنین سوارشدن بر غلتکی عجیبوغریب را تجربه کردهایم. ما در حال یادگیری تئوری موج الیوت هستیم. پس از تجربه سواری بر این غلتک عجیبوغریب، احساس میکنیم الزم است تعهد اخالقی به هر آموزنده جدی الیوت داشته باشیم تا دانستههای خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم. ما این کتاب را باهدف به اشتراک گذاشتن همهچیزهایی که آموختهایم نوشتهایم تا نظریه موجی پیچیده الیوت را برای دیگران ساده کنیم

شما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب های مرتبط - برای یافتن کتاب های مرتبط بیشتر از جستجوی سایت استفاده نمایید.

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

پیش بینی قیمت سهام در بورس

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

پیش بینی قیمت سهام در بورس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره پیش بینی قیمت سهام در بورس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (ازتئوری تا عمل)

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (ازتئوری تا عمل)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (ازتئوری تا عمل) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


27,000تومان

کتاب استراتژی  معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب استراتژی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


97,500تومان

کتاب مبانی اصول امواج الیوت

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب مبانی اصول امواج الیوت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مبانی اصول امواج الیوت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


59,500تومان

استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,500تومان

کتاب کشف اهداف قیمت

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب کشف اهداف قیمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کشف اهداف قیمت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


75,000تومان

کتاب معامله گری به روش ایچیموکو

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب معامله گری به روش ایچیموکو

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب معامله گری به روش ایچیموکو بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,500تومان

کتاب علم پنهان قیمت و حجم

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب علم پنهان قیمت و حجم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب علم پنهان قیمت و حجم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,500تومان

کتاب شناسایی حباب های بازار سهام

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب شناسایی حباب های بازار سهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب شناسایی حباب های بازار سهام بر روی لینک فوق کلیک نمایید


34,500تومان

کتاب هنر دنبال کردن روند قیمت

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب هنر دنبال کردن روند قیمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب هنر دنبال کردن روند قیمت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


34,500تومان

کتاب کالبد شناسی ایچیمکو

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب کالبد شناسی ایچیمکو

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کالبد شناسی ایچیمکو بر روی لینک فوق کلیک نمایید


34,500تومان

کتاب امواج الیوت پیشرفته

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب امواج الیوت پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب امواج الیوت پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


38,500تومان

کتاب راز بورس

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب راز بورس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب راز بورس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب استادی در امواج الیوت

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب استادی در امواج الیوت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استادی در امواج الیوت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


43,500تومان

کتاب راهنمای بصری امواج الیوت

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب راهنمای بصری امواج الیوت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب راهنمای بصری امواج الیوت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


86,500تومان

کتاب تحلیل تکنیکال به روش خط میانه

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب تحلیل تکنیکال به روش خط میانه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیل تکنیکال به روش خط میانه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


85,000تومان

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب منطق و جادوی امواج الیوت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


37,500تومان

کتاب یافتن موقعیت های سودآور با امواج الیوت

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب یافتن موقعیت های سودآور با امواج الیوت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب یافتن موقعیت های سودآور با امواج الیوت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


37,500تومان

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام

کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام بر روی لینک فوق کلیک نمایید


38,500تومان


کتاب منطق و جادوی امواج الیوت

برچسب های مرتبط با این کتاب: کتاب منطق و جادوی امواج الیوت, همانت کاله, شریرنگ جوشی, مصطفی زعیمی, محمد اسد بگی, با همراهی مهدی میرزایی, آراد, اصلاح زیکزاک, اصلاح پهنه, اصلاح مثلثی, اصلاحات پیچیده, موج شماری, استراتژی معاملات, مقدمه امواج الیوت, مفاهیم پیشرفته امواج الیوت, اصلاح قطری و متقاران