صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

کتاب کانسارهای مس پورفیری ایران خرید کتاب کانسارهای مس پورفیری ایران ، مجید قادری ، دانشگاه تربیت مدرس

  • خرید کتاب کانسارهای مس پورفیری ایران ، مجید قادری   ، دانشگاه تربیت مدرس

کتاب کانسارهای مس پورفیری ایران

لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نماییدکتاب حاضر در باره کلیات کانسارهای مس پورفیری و ویژگی های این کانسارها در زونهای ساختاری مختلف ایران زمین تدوین شده است. بی شک بهره گیری از تمام یافته های موجود از بررسی های انجام شده توسط پژوهشگران و صاحبنظران ناممکن بوده است، بنابراین در اینجا سعی می شود که مفید ترین دانسته ها در این نوشتار ارائه شود. فصل های کتاب شامل شكلها و جدول های متعددی است تا توجه خواننده در هنگام مطالعه به مشاهده های زمین شناسی صحرایی، نتایج پژوهش ها و تجربیات آزمایشگاهی معطوف شده و درک کامل تری از متن حاصل شود.
در بخش نخست کتاب، کلیات، زمین شناسی، دگرسانی، کانه زایی و مدل تشکیل، ویژگی های زمین شیمیایی و راهکارهای اکتشاف كانسارهای مس پورفیری ارائه شده است. با توجه به حجم بافته های سال های اخیر، سعی بر آن است تا به مطالب اصلی به طور نسبتا جامع پرداخته شده و در هر بخش نمونه های مناسبی از سراسر جهان شرح داده شود.
قسمت عمده ای از کتاب بر ویژگی های کانسارهای مس پورفیری ایران متمرکز شده است. گسترش دانش ما از کانسارهای مس پورفیری ایران در طول سال ها پژوهش در مورد این نوع کانسارها به لطف وجود شرکت ها و سازمانهای اکتشافی و معدنی و نیز مراکز دانشگاهی و پژوهشی مختلف در سراسر کشور سریع بوده و اطلاعات گسترده ای در مباحث مختلف آن در دسترس است، اما قرار دادن جزئیات تمامی کانسارها و اندیس های موجود این تیپ در کشور امکانپذیر نمی باشد. از این رو کانسارهای مس پورفیری ایران بر پایه زون های ساختاری ارومیه - دختر، ارسباران، طارم و لوت تقسیم شده و مطالب اصلی مربوط به ذخایر مسی کانسارهای مس پورفیری ایران پورفیری هر یک از این زونها مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل آخر کتاب نیز جمع بندی جامعی از ویژگی های کلی کانسارهای می ایران آمده است. از دیدگاه اکتشافی، تعیین مکان، دامنه زمانی و ساختارهای کنترل کننده ای۔ نهشته ها در ایران مورد توجه قرار گرفته تا در حل مسائل اکتشافی آینده به کار گرفته شوند. کاربرد عمده ترین زمینه های اکتشافی کانسارهای مس پورفیری ایران شامل اکتشافات زمین شیمیایی، اکتشافات زمین فیزیکی، بررسی با تصاویر ماهواره ای و مدلهای محاسباتی با استفاده از مثال های برگزیده مورد تأکید قرار گرفته است
مطالب این کتاب می تواند در درس زمین شناسی اقتصادی در دوره کارشناسی، دروس ذخایر آذرین و دگرگونی»، «ذخایر معدنی ایران»، «زمین ساخت صفحه ای و کانزایی»، زمین شیمی ذخایر گرمابی» و «کاربرد ایزوتوپ ها در زمین شناسی اقتصادی در دوره کارشناسی ارشد و نیز دروس از مین شناسی ذخایر معدنی»، «زمین شناسی ایزوتوپی ذخایر معدنی،.
سامانه های گرمابی (زمین شیمی سیالات گرمابی)» و زمین ساخت صفحه ای و تکامل زمانی - مکانی سامانه های معدنی (فلززایی در زمان و مکان)، در دوره دکتری به عنوان کتاب درسی مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد. 

شما هم در باره این کتاب نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی

کتاب کانسارهای مس پورفیری ایران

برچسب های مرتبط با این کتاب: کتاب کانسارهای مس پورفیری ایران, مجید قادری / نرگس یاسمی / مینا بویری کناری, دانشگاه تربیت مدرس, زمین شناسی کانسار, دگرسانی کانسار مس, کانه زایی و تشکیل کانسار, شیمیایی کانسار, اکتشاف کانسار, کانسار ارومیه, ویژگی کانسار مس پورفیری ایران