صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

بازار سهام و بورس

مقایسه محصولات (0)


کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟

کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب کاربرد اصل 20 / 80 (اصل پارتو) در کسب و کار

کتاب کاربرد اصل 20 / 80 (اصل پارتو) در کسب و کار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کاربرد اصل 20 / 80 (اصل پارتو) در کسب و کار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


46,000تومان

کتاب کاربرد اصولی امواج الیوت

کتاب کاربرد اصولی امواج الیوت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کاربرد اصولی امواج الیوت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


34,500تومان

کتاب کاربرد عملی اصول امواج الیوت

کتاب کاربرد عملی اصول امواج الیوت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کاربرد عملی اصول امواج الیوت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


385,000تومان

کتاب کاربرد نرم افزار MATLAB در مدیریت و مالی

کتاب کاربرد نرم افزار MATLAB در مدیریت و مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کاربرد نرم افزار MATLAB در مدیریت و مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب کالبد شناسی ایچیمکو

کتاب کالبد شناسی ایچیمکو

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کالبد شناسی ایچیمکو بر روی لینک فوق کلیک نمایید


34,500تومان

کتاب کانسیلم

کتاب کانسیلم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کانسیلم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب کشف اهداف قیمت

کتاب کشف اهداف قیمت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کشف اهداف قیمت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


75,000تومان

کتاب کلیات ارز و صرافی

کتاب کلیات ارز و صرافی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کلیات ارز و صرافی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


36,000تومان

کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه

کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب کوچک غلبه بر بازار

کتاب کوچک غلبه بر بازار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کوچک غلبه بر بازار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب گلوله برفی وارن بافت

کتاب گلوله برفی وارن بافت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب گلوله برفی وارن بافت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


84,500تومان

کتاب گنج پنهان

کتاب گنج پنهان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب گنج پنهان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


75,000تومان

کتاب یافتن موقعیت های سودآور با امواج الیوت

کتاب یافتن موقعیت های سودآور با امواج الیوت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب یافتن موقعیت های سودآور با امواج الیوت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


37,500تومان

کتاب یک نت عاشقانه با صدای بورس

کتاب یک نت عاشقانه با صدای بورس

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب یک نت عاشقانه با صدای بورس بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,500تومان

کتاب ۵۰ مدل تصمیم گیری برتر

کتاب ۵۰ مدل تصمیم گیری برتر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ۵۰ مدل تصمیم گیری برتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

نمایش 257 تا 272 از 272 (17 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی