صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

کتابداری

مقایسه محصولات (0)


کتاب آشنایی با مبانی چاپ و نشر

کتاب آشنایی با مبانی چاپ و نشر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آشنایی با مبانی چاپ و نشر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای

کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب آیین نگارش علمی

کتاب آیین نگارش علمی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آیین نگارش علمی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب اخلاق و درستکاری در کتابخانه ها

کتاب اخلاق و درستکاری در کتابخانه ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اخلاق و درستکاری در کتابخانه ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب ارزیابی علم فناوری و نوآوری

کتاب ارزیابی علم فناوری و نوآوری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارزیابی علم فناوری و نوآوری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,000تومان

کتاب از واج تا جمله

کتاب از واج تا جمله

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب از واج تا جمله بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب اصول طرح تحقیق و روش شناسی

کتاب اصول طرح تحقیق و روش شناسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول طرح تحقیق و روش شناسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

کتاب اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

کتاب اطلاعات و جامعه

کتاب اطلاعات و جامعه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اطلاعات و جامعه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگر بخش اول

کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگر بخش اول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگر بخش اول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگری بخش دوم

کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگری بخش دوم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگری بخش دوم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

کتاب باز اندیشی در فرهنگ و رسانه

کتاب باز اندیشی در فرهنگ و رسانه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب باز اندیشی در فرهنگ و رسانه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش

کتاب تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

کتاب خدمات فنی

کتاب خدمات فنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب خدمات فنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


37,000تومان

کتاب خلاصه جامع مباحث فناوری اطلاعات

کتاب خلاصه جامع مباحث فناوری اطلاعات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب خلاصه جامع مباحث فناوری اطلاعات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب خلاصه مباحث مدیریت دانش

کتاب خلاصه مباحث مدیریت دانش

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب خلاصه مباحث مدیریت دانش بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 37 (3 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی