صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

جستجو - آرمان کهریزی

محصولات موجود در ضوابط جستجو ( آرمان کهریزی )

اطلاعات بیشتر در مورد جستجوی شما

مقایسه محصولات (0)


کتاب آزمون های استخدامی فناوری اطلاعات

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب آزمون های استخدامی فناوری اطلاعات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آزمون های استخدامی فناوری اطلاعات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب استخدامی اصول طراحی پایگاه داده ها

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استخدامی اصول طراحی پایگاه داده ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استخدامی اصول طراحی پایگاه داده ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب استخدامی برنامه نویسی پیشرفته

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استخدامی برنامه نویسی پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استخدامی برنامه نویسی پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب استخدامی ذخیره و بازیابی اطلاعات

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استخدامی ذخیره و بازیابی اطلاعات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استخدامی ذخیره و بازیابی اطلاعات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب استخدامی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استخدامی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استخدامی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب استخدامی سیستم های عامل

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استخدامی سیستم های عامل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استخدامی سیستم های عامل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب استخدامی مبانی سازمان و مدیریت

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استخدامی مبانی سازمان و مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استخدامی مبانی سازمان و مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب استخدامی مدارهای منطقی و الکترونیکی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استخدامی مدارهای منطقی و الکترونیکی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استخدامی مدارهای منطقی و الکترونیکی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب استخدامی معماری کامپیوتر

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استخدامی معماری کامپیوتر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استخدامی معماری کامپیوتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب استخدامی مهندسی نرم افزار

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استخدامی مهندسی نرم افزار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استخدامی مهندسی نرم افزار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب استخدامی مهندسی کامپیوتر

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استخدامی مهندسی کامپیوتر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استخدامی مهندسی کامپیوتر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب استخدامی هوش مصنوعی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استخدامی هوش مصنوعی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استخدامی هوش مصنوعی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)