خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو ( )

اطلاعات بیشتر در مورد جستجوی شما

مقایسه محصولات (0)


استراتژی بازار یابی سبز

فروشگاه کتاب ایده پرداز

استراتژی بازار یابی سبز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استراتژی بازار یابی سبز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ

فروشگاه کتاب ایده پرداز

استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,500تومان

اصول بازار یابی و خدمات

فروشگاه کتاب ایده پرداز

اصول بازار یابی و خدمات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول بازار یابی و خدمات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

اصول بازاریابی جلد1

فروشگاه کتاب ایده پرداز

اصول بازاریابی جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول بازاریابی جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

اصول بازاریابی جلد2

فروشگاه کتاب ایده پرداز

اصول بازاریابی جلد2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول بازاریابی جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

اقتصاد بین الملل 2

فروشگاه کتاب ایده پرداز

اقتصاد بین الملل 2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد بین الملل 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

اقتصادخرد

فروشگاه کتاب ایده پرداز

اقتصادخرد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصادخرد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

بازار یابی اینترنی به زبان ساده

فروشگاه کتاب ایده پرداز

بازار یابی اینترنی به زبان ساده

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازار یابی اینترنی به زبان ساده بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,000تومان

بازارها و نهادهای مالی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

بازارها و نهادهای مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازارها و نهادهای مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

بازارهای پولی و مالی بین المللی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

بازارهای پولی و مالی بین المللی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازارهای پولی و مالی بین المللی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

بازاریابی اسلامی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

بازاریابی اسلامی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازاریابی اسلامی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

بازاریابی بین الملل

فروشگاه کتاب ایده پرداز

بازاریابی بین الملل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازاریابی بین الملل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,500تومان

بازاریابی جهانی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

بازاریابی جهانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازاریابی جهانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

بازاریابی خدمات بیمه

فروشگاه کتاب ایده پرداز

بازاریابی خدمات بیمه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازاریابی خدمات بیمه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

بازاریابی خدمات مالی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

بازاریابی خدمات مالی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازاریابی خدمات مالی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


90,000تومان

بازاریابی راهبردی برنامه ریزی و نظارت

فروشگاه کتاب ایده پرداز

بازاریابی راهبردی برنامه ریزی و نظارت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بازاریابی راهبردی برنامه ریزی و نظارت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 278 (18 صفحه)