صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو ( )

اطلاعات بیشتر در مورد جستجوی شما

مقایسه محصولات (0)


اصول سرپرستی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

اقتصاد خرد

فروشگاه کتاب ایده پرداز

اقتصاد خرد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد خرد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

بکارگیری اکسل در حسابداری

فروشگاه کتاب ایده پرداز

بکارگیری اکسل در حسابداری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بکارگیری اکسل در حسابداری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

حسابداری شرکتها1

فروشگاه کتاب ایده پرداز

حسابداری شرکتها1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری شرکتها1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,000تومان

حسابداری صنعتی جلد1

فروشگاه کتاب ایده پرداز

حسابداری صنعتی جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری صنعتی جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

حسابداری میانه1 خواجوی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

حسابداری میانه1 خواجوی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری میانه1 خواجوی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

حسابداری میانه1 پارسائیان

فروشگاه کتاب ایده پرداز

حسابداری میانه1 پارسائیان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری میانه1 پارسائیان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,700تومان

حسابداری میانه2 همتی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

حسابداری میانه2 همتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری میانه2 همتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

حسابداری میانه2 پارسائیان

فروشگاه کتاب ایده پرداز

حسابداری میانه2 پارسائیان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری میانه2 پارسائیان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

مدیریت خرید و اصول انبارداری

فروشگاه کتاب ایده پرداز

مدیریت خرید و اصول انبارداری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت خرید و اصول انبارداری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب بازاریابی کار آفرینانه

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بازاریابی کار آفرینانه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی کار آفرینانه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

کتاب رشد و توسعه اقتصادی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب رشد و توسعه اقتصادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب رشد و توسعه اقتصادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


55,000تومان

کتاب طراحی سازمان های متناسب با عصر اطلاعات

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب طراحی سازمان های متناسب با عصر اطلاعات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب طراحی سازمان های متناسب با عصر اطلاعات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

اصول حسابرسی1 به همراه تست های طبقه بندی شده

فروشگاه کتاب ایده پرداز

اصول حسابرسی1 به همراه تست های طبقه بندی شده

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول حسابرسی1 به همراه تست های طبقه بندی شده بر روی لینک فوق کلیک نمایید


2,800تومان

نمایش 1 تا 16 از 19 (2 صفحه)