صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو ( )

اطلاعات بیشتر در مورد جستجوی شما

مقایسه محصولات (0)


استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

فروشگاه کتاب ایده پرداز

استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

اکولوژی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

اکولوژی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اکولوژی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,000تومان

خوردگی و روشهای کنترل آن

فروشگاه کتاب ایده پرداز

خوردگی و روشهای کنترل آن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره خوردگی و روشهای کنترل آن بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

روش تحقیق

فروشگاه کتاب ایده پرداز

روش تحقیق

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره روش تحقیق بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,000تومان

ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

فروشگاه کتاب ایده پرداز

ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


400,000تومان

سازه به مثابه معماری یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه

فروشگاه کتاب ایده پرداز

سازه به مثابه معماری یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سازه به مثابه معماری یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

سازه های پارچه ای کششی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

سازه های پارچه ای کششی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره سازه های پارچه ای کششی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

طبیعت منبع الهام بررسی و نقد آثار سانتیاگو کالاتراوا

فروشگاه کتاب ایده پرداز

طبیعت منبع الهام بررسی و نقد آثار سانتیاگو کالاتراوا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طبیعت منبع الهام بررسی و نقد آثار سانتیاگو کالاتراوا بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

طراحی سازه های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

فروشگاه کتاب ایده پرداز

طراحی سازه های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی سازه های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

طراحی لرزه ای برای معماران مقابله ای هوشمندانه با زلزله

فروشگاه کتاب ایده پرداز

طراحی لرزه ای برای معماران مقابله ای هوشمندانه با زلزله

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی لرزه ای برای معماران مقابله ای هوشمندانه با زلزله بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

طراحی مفهومی ساختمان های بلند

فروشگاه کتاب ایده پرداز

طراحی مفهومی ساختمان های بلند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره طراحی مفهومی ساختمان های بلند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

قلمرو و فلسفه ی جغرافیا

فروشگاه کتاب ایده پرداز

قلمرو و فلسفه ی جغرافیا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره قلمرو و فلسفه ی جغرافیا بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

قه استدلالی نفت و گاز و حقوق تطبیقی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

قه استدلالی نفت و گاز و حقوق تطبیقی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره قه استدلالی نفت و گاز و حقوق تطبیقی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


220,000تومان

مبانی اقتصادی سیستم قدرت

فروشگاه کتاب ایده پرداز

مبانی اقتصادی سیستم قدرت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی اقتصادی سیستم قدرت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

مبانی جرم‌شناسی (جلد اول)

فروشگاه کتاب ایده پرداز

مبانی جرم‌شناسی (جلد اول)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی جرم‌شناسی (جلد اول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


43,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 74 (5 صفحه)