صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو ( )

اطلاعات بیشتر در مورد جستجوی شما

مقایسه محصولات (0)


تئوری های مدیریت پیشرفته

فروشگاه کتاب ایده پرداز

تئوری های مدیریت پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری های مدیریت پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

کتاب آمیزه بازاریابی رقابتی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب آمیزه بازاریابی رقابتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آمیزه بازاریابی رقابتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب اخلاق کسب و کار

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب اخلاق کسب و کار

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اخلاق کسب و کار بر روی لینک فوق کلیک نمایید


75,000تومان

کتاب ارتباطات بازاریابی و برند

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب ارتباطات بازاریابی و برند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارتباطات بازاریابی و برند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

کتاب ارتباطات یکپارچه بازاریابی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب ارتباطات یکپارچه بازاریابی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب از تغییر تا تحول سازمانی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب از تغییر تا تحول سازمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب از تغییر تا تحول سازمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

کتاب استراتژی های منابع انسانی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استراتژی های منابع انسانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی های منابع انسانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

کتاب اصول و فنون نقادی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب اصول و فنون نقادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول و فنون نقادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

کتاب الگوی فرهنگ سازمانی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب الگوی فرهنگ سازمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب الگوی فرهنگ سازمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

کتاب بازاریابی از نگاهی نوین

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بازاریابی از نگاهی نوین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی از نگاهی نوین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


33,000تومان

کتاب بازاریابی استراتژیک

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بازاریابی استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


58,000تومان

کتاب بازاریابی اسلامی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بازاریابی اسلامی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی اسلامی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب بازاریابی الکترونیکی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بازاریابی الکترونیکی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی الکترونیکی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,000تومان

کتاب بازاریابی بین المللی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بازاریابی بین المللی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی بین المللی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب بازاریابی رسانه های اجتماعی در صنعت گردشگری

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بازاریابی رسانه های اجتماعی در صنعت گردشگری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی رسانه های اجتماعی در صنعت گردشگری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب بازاریابی مشارکتی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بازاریابی مشارکتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی مشارکتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 77 (5 صفحه)