خانهدرباره ماتماس با ماناشرانحساب کاربری تمام محصولات

جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو ( )

اطلاعات بیشتر در مورد جستجوی شما

مقایسه محصولات (0)


تئوری های مدیریت پیشرفته

فروشگاه کتاب ایده پرداز

تئوری های مدیریت پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری های مدیریت پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

کتاب ارتباطات بازاریابی و برند

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب ارتباطات بازاریابی و برند

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارتباطات بازاریابی و برند بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

کتاب ارتباطات یکپارچه بازاریابی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب ارتباطات یکپارچه بازاریابی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب استراتژی های منابع انسانی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب استراتژی های منابع انسانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب استراتژی های منابع انسانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

کتاب اصول و فنون نقادی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب اصول و فنون نقادی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول و فنون نقادی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

کتاب الگوی فرهنگ سازمانی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب الگوی فرهنگ سازمانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب الگوی فرهنگ سازمانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

کتاب بازاریابی از نگاهی نوین

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بازاریابی از نگاهی نوین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی از نگاهی نوین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


33,000تومان

کتاب بازاریابی اسلامی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بازاریابی اسلامی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی اسلامی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب بازاریابی الکترونیکی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بازاریابی الکترونیکی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی الکترونیکی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,000تومان

کتاب بازاریابی مشارکتی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بازاریابی مشارکتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی مشارکتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

کتاب بازاریابی و رفتار مصرف کننده از دیدگاه اسلام

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بازاریابی و رفتار مصرف کننده از دیدگاه اسلام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی و رفتار مصرف کننده از دیدگاه اسلام بر روی لینک فوق کلیک نمایید


37,000تومان

کتاب بررسی مسائل مدیریتی ایران

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بررسی مسائل مدیریتی ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بررسی مسائل مدیریتی ایران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,500تومان

کتاب بررسی مسایل جاری سازمان و مدیریت

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بررسی مسایل جاری سازمان و مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بررسی مسایل جاری سازمان و مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,500تومان

کتاب بررسی موردی استراتژی منابع انسانی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب بررسی موردی استراتژی منابع انسانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب بررسی موردی استراتژی منابع انسانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,000تومان

کتاب برندسازی در بخش عمومی

فروشگاه کتاب ایده پرداز

کتاب برندسازی در بخش عمومی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برندسازی در بخش عمومی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 56 (4 صفحه)