حسابداری

کتاب بانکداری داخلی کاربردی 1و2

کتاب بانکداری داخلی کاربردی 1و2

جامع ترین کتاب در عرصه نظام بانکی کشوربا محوریت حوزه ریالی ویژه مدیران پرسنل اساتید دانشجویان و استف..

به روز شده 1403/02/04

396,000 تومان

کتاب اصول حسابداری 1

کتاب اصول حسابداری 1

..

به روز شده 1403/02/04

115,000 تومان

کتاب حسابداری شرکت ها 1

کتاب حسابداری شرکت ها 1

..

به روز شده 1403/02/04

115,000 تومان

کتاب مروری تحلیلی بر نکات بر جسته استانداردهای حسابرسی ایران جلد اول
کتاب حسابرسی داخلی

کتاب حسابرسی داخلی

..

به روز شده 1403/02/04

210,000 تومان

کتاب حسابداری مدیریت

کتاب حسابداری مدیریت

این کتاب تلاش میکند در اعتلای دانش در زمینه حسابداری گام بردارد . شامل 12 فصل می  باشد که نه فصل آن ..

به روز شده 1403/02/04

450,000 تومان

کتاب حسابداری مالیاتی: حل بیش از 100 مثال کاربردی مالیاتی

کتاب حسابداری مالیاتی: حل بیش از 100 مثال کاربردی مالیاتی

در این مجلد هدف آشنا کردن دانشجویان و حسابداران رسمی و مودیان مالیاتی با قوانین و مقررات مالیاتی در ..

به روز شده 1403/02/04

450,000 تومان

کتاب قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری

کتاب قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری

..

به روز شده 1403/02/04

550,000 تومان

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 3

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 3

..

به روز شده 1403/02/04

40,000 تومان

کتاب حل تشریحی حسابداری صنعتی 2

کتاب حل تشریحی حسابداری صنعتی 2

..

به روز شده 1403/02/04

75,000 تومان

کتاب حسابداری صنعتی 1

کتاب حسابداری صنعتی 1

..

به روز شده 1403/02/04

110,000 تومان

کتاب حسابداری پیشرفته بخش عمومی با رویکرد گزارشگری مالی چند سطحی
كتاب مباحث نوین حسابداری مدیریت: رویکرد توسعه دانش، جلد اول
کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 1

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 1

..

به روز شده 1403/02/04

60,000 تومان

کتاب حسابرسی میکروطبقه بندی شده

کتاب حسابرسی میکروطبقه بندی شده

..

به روز شده 1403/02/04

365,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 265 (18 صفحه)