جغرافیا

کتاب مبانی سنجش از دور

کتاب مبانی سنجش از دور

سنجش از دور در زمره علوم، فنون، و مهارت‌هایی است که بدون تردید امروزه بدون استفاده از آن مطالعات مرب..

41,000 تومان

کتاب تحلیل مخاطرات محیطی

کتاب تحلیل مخاطرات محیطی

مطالعات مخاطرات محیطی همواره بخشی جدایی‌‌ناپذیر از مطالعات جغرافیایی بوده است و ابزارهای جغرافیایی ب..

38,000 تومان

کتاب مکه مکرمه

کتاب مکه مکرمه

کتاب مکه مکرمه, بهزاد مولوی, انتشارات اول و آخر..

29,800 تومان

کتاب تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ArcGIS

کتاب تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ArcGIS

کتاب تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ArcGISدر فصل اول به تحلیل شـبکه در GIS با ابزار Analyst..

60,000 تومان

کتاب سیاست های زمین و مسکن شهری

کتاب سیاست های زمین و مسکن شهری

مسکن به عنوان سرپناه جهت مصونیت، آرامش، سلامت و شادابی ساکنان، بهترین شیوه سرمایه گذاری و عنصر جدایی..

86,000 تومان

کتاب شهر دوستدار زنان

کتاب شهر دوستدار زنان

در طول هزاران سال، زنان بیشتر در خانه نقش ایفا کرده اند و حضور آنها در اجتيان به خصوص در شهرها کم رن..

35,000 تومان

کتاب برنامه ریزی مسکن پایدار

کتاب برنامه ریزی مسکن پایدار

توجه به اینکه در سال های اخیر اعمال پایداری در ساخت و سازها یکی از رنگ ترین دغدغه های معماران و شهرس..

10,000 تومان

کتاب جغرافیای شهری جلد دوم

کتاب جغرافیای شهری جلد دوم

جغرافیای شهری شاخه ای از جغرافیای انسانی است که به بررسی و مطالعه ی جنبه های گوناگون شهر می پردازد. ..

28,000 تومان

کتاب بحران آب و دیپلماسی خاموش هیدروژئوپلتیک

کتاب بحران آب و دیپلماسی خاموش هیدروژئوپلتیک

یکی از همسایگان شمالی افغانستان، جمهوری تاجیکستان است. تاجیکستان از نظر تاریخی پاره ای از خراسان بزر..

40,000 تومان

کتاب فرهنگ واژگان تخصصی برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

کتاب فرهنگ واژگان تخصصی برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

با توجه به این مهم که تسلط بر متون علمی و تخصصی به زبان انگلیسی در مطالعات شهری برای دانشجویان، مدیر..

25,000 تومان

کتاب تغییر اقلیم علل اثرات و راه حل ها

کتاب تغییر اقلیم علل اثرات و راه حل ها

تغییرات بی سابقه ای در اقلیم در حال وقوع است. اگر مسیر فعلی ادامه یابد، زندگی بر روی زمین بطور برگشت..

15,000 تومان

کتاب واژگان کلیدی و تخصصی در مطالعات جغرافیایی (انگلیسی-فارسی) (فارسی-انگلیسی)

کتاب واژگان کلیدی و تخصصی در مطالعات جغرافیایی (انگلیسی-فارسی) (فارسی-انگلیسی)

این مجموعه با هدف فراهم نمودن و گردآوری اصطلاحات تخصه گرایش ها اعم از طبیعی ، انسانی ، شهری ، روستای..

38,000 تومان

کتاب اصول تعاریف و مفاهیم تخصصی و کلیدی در مطالعات جغرافیایی

کتاب اصول تعاریف و مفاهیم تخصصی و کلیدی در مطالعات جغرافیایی

کتاب حاضر مجموعه ای از عبارات و واژگان تخصصی رشته جغرافیا با همه گرایش ها اع از انسانی ، طبیعی، شهری..

35,000 تومان

کتاب نظریه پیچیدگی شهر و برنامه ریزی شهری

کتاب نظریه پیچیدگی شهر و برنامه ریزی شهری

بحران های زیست محیطی، آشفتگی های اقلیمی و بحران های انسانی مانند جنگپیشرفت علوم کامپیوتر، ریاضی و فی..

15,000 تومان

کتاب حکمروایی تغییر آب و هوا

کتاب حکمروایی تغییر آب و هوا

تغییر آب و هوا یکی از مهم ترین چالش های سیاسی و علمی زمان ما است. با نگاهی به گزارش های خبری روزانه ..

16,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 154 (11 صفحه)