کامپیوتر

کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
کتاب معماری کامپیوتر

کتاب معماری کامپیوتر

..

به روز شده 1403/02/03

240,000 تومان

کتاب درس و کنکور پایگاه داده ها ارشد

کتاب درس و کنکور پایگاه داده ها ارشد

..

به روز شده 1403/02/04

240,000 تومان

کتاب شبکه های کامپیوتری

کتاب شبکه های کامپیوتری

..

به روز شده 1403/02/03

276,000 تومان

کتاب طراحی الگوریتم

کتاب طراحی الگوریتم

..

به روز شده 1403/02/03

398,000 تومان

کتاب هوش مصنوعی

کتاب هوش مصنوعی

..

به روز شده 1403/02/03

180,000 تومان

کتاب سیستم عامل

کتاب سیستم عامل

..

به روز شده 1403/02/03

176,000 تومان

کتاب امنیت شبکه

کتاب امنیت شبکه

..

به روز شده 1403/02/03

85,000 تومان

کتاب ساختمان گسسته (ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات)
کتاب مفاهیم سیستم عامل

کتاب مفاهیم سیستم عامل

..

به روز شده 1403/02/03

420,000 تومان

کتاب مدارهای الکتریکی II (رشته مهندسی کامپیوتر)
کتاب مدار منطقی (سیستم های دیجیتال)

کتاب مدار منطقی (سیستم های دیجیتال)

..

به روز شده 1403/02/03

344,000 تومان

کتاب ساختمان داده ها

کتاب ساختمان داده ها

..

به روز شده 1403/02/03

374,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 483 (33 صفحه)