صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

کشاورزی و علوم دامی

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان

بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تراکتورها و ماشینهای کشاورزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,800تومان

درختان و درختچه های زینتی

درختان و درختچه های زینتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره درختان و درختچه های زینتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


38,000تومان

راهنمای انگلیسی کشاورزی(1)

راهنمای انگلیسی کشاورزی(1)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره راهنمای انگلیسی کشاورزی(1) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,000تومان

زنبور عسل و پرورش آن

زنبور عسل و پرورش آن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره زنبور عسل و پرورش آن بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

مبانی و اصول ایمنی در کشاورزی

مبانی و اصول ایمنی در کشاورزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مبانی و اصول ایمنی در کشاورزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

مدیریت علف های هرز

مدیریت علف های هرز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مدیریت علف های هرز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


3,400تومان

چمن شناسایی کاشت نگهداری

چمن شناسایی کاشت نگهداری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره چمن شناسایی کاشت نگهداری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

کاربرد نرم افزار sas در تجزیه آماری

کاربرد نرم افزار sas در تجزیه آماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کاربرد نرم افزار sas در تجزیه آماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

کتاب  تاکسونومی و فیزیولوژی مولکولی گیاهان خشکی زی

کتاب تاکسونومی و فیزیولوژی مولکولی گیاهان خشکی زی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب تاکسونومی و فیزیولوژی مولکولی گیاهان خشکی زی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

کتاب آفات سبزی و صیفی ایران

کتاب آفات سبزی و صیفی ایران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آفات سبزی و صیفی ایران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,800تومان

کتاب آمار اجتماعی و تحلیل داده ها در پژوهش های ترویج توسعه و آموزش کشاورزی

کتاب آمار اجتماعی و تحلیل داده ها در پژوهش های ترویج توسعه و آموزش کشاورزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آمار اجتماعی و تحلیل داده ها در پژوهش های ترویج توسعه و آموزش کشاورزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,700تومان

کتاب آموزش و ترویج کشاورزی

کتاب آموزش و ترویج کشاورزی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آموزش و ترویج کشاورزی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

کتاب ارزیابی غیر مخرب درختان سرپا

کتاب ارزیابی غیر مخرب درختان سرپا

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارزیابی غیر مخرب درختان سرپا بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب اصول سرپرستی و مدیریت در تربیت‌بدنی

کتاب اصول سرپرستی و مدیریت در تربیت‌بدنی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول سرپرستی و مدیریت در تربیت‌بدنی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


59,000تومان

کتاب اصول پرورش قارچ های خوراکی

کتاب اصول پرورش قارچ های خوراکی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول پرورش قارچ های خوراکی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,900تومان

نمایش 1 تا 16 از 50 (4 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی