صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

علوم انسانی

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


 انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش و پرورش تطبیقی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش و پرورش تطبیقی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

اختلالهای زبان روشهای تشخیص و بازپروری(روانشناسی مرضی تحولی جلد سوم)

اختلالهای زبان روشهای تشخیص و بازپروری(روانشناسی مرضی تحولی جلد سوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اختلالهای زبان روشهای تشخیص و بازپروری(روانشناسی مرضی تحولی جلد سوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,000تومان

ادبیات معاصر ادوار نثر فارسی از مشروطیت تا انقلاب اسلامی

ادبیات معاصر ادوار نثر فارسی از مشروطیت تا انقلاب اسلامی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ادبیات معاصر ادوار نثر فارسی از مشروطیت تا انقلاب اسلامی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


28,000تومان

ارزیابی برنامه ریزی آموزشی و باز پروری کودکان از تولد تا پنج سالگی

ارزیابی برنامه ریزی آموزشی و باز پروری کودکان از تولد تا پنج سالگی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ارزیابی برنامه ریزی آموزشی و باز پروری کودکان از تولد تا پنج سالگی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,000تومان

استنباط آماری در پژوهش رفتاری

استنباط آماری در پژوهش رفتاری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استنباط آماری در پژوهش رفتاری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,000تومان

اصول و مبانی بهداشت روانی

اصول و مبانی بهداشت روانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول و مبانی بهداشت روانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,000تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته تاریخ

انگلیسی برای دانشجویان رشته تاریخ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته تاریخ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته زبان وادبیات فارسی(1)

انگلیسی برای دانشجویان رشته زبان وادبیات فارسی(1)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته زبان وادبیات فارسی(1) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


3,500تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,000تومان

باز شناسی منابع و ماخذ در تاریخ ایران باستان از ورود آرییها تا سقوط امپراتوری ساسانی

باز شناسی منابع و ماخذ در تاریخ ایران باستان از ورود آرییها تا سقوط امپراتوری ساسانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره باز شناسی منابع و ماخذ در تاریخ ایران باستان از ورود آرییها تا سقوط امپراتوری ساسانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

برگزيده مرصاد العباد

برگزيده مرصاد العباد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره برگزيده مرصاد العباد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,000تومان

برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندی

برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


21,000تومان

برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار میبدی

برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار میبدی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار میبدی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,000تومان

تاريخ اساطيري ايران

تاريخ اساطيري ايران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تاريخ اساطيري ايران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 275 (18 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی