ادبیات فارسی

کتاب جامعه شناسی ادبیات

کتاب جامعه شناسی ادبیات

وقتی این ترجمه را ـ که برای ویراستاری به مترجم پرمایه و دوسـت تـازه یافتـه ام محمد جعفر پوینده سپرده..

35,000 تومان

کتاب نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی عروض و قافیه و فنون ادبی

کتاب نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی عروض و قافیه و فنون ادبی

قابل استفاده برای تمامی رشته ها و گرایشهای تربیت بدنی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و ارشد ( آمادگی مط..

225,000 تومان 250,000 تومان

کتاب نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی زبان فارسی ( املا - نگارش و ویرایش - دستور زبان فارسی)

کتاب نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی زبان فارسی ( املا - نگارش و ویرایش - دستور زبان فارسی)

قابل استفاده برای تمامی رشته ها و گرایشهای تربیت بدنی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و ارشد ( آمادگی مط..

135,000 تومان 150,000 تومان

کتاب نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی نظم و نثر فارسی

کتاب نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی نظم و نثر فارسی

قابل استفاده برای تمامی رشته ها و گرایشهای تربیت بدنی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و ارشد ( آمادگی مط..

180,000 تومان 200,000 تومان

کتاب درس نامه و نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی دبیری ادبیات فارسی

کتاب درس نامه و نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی دبیری ادبیات فارسی

قابل استفاده برای تمامی رشته ها و گرایشهای تربیت بدنی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و ارشد ( آمادگی مط..

405,000 تومان 450,000 تومان

کتاب نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی دبیری ادبیات فارسی

کتاب نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی دبیری ادبیات فارسی

قابل استفاده برای تمامی رشته ها و گرایشهای تربیت بدنی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و ارشد ( آمادگی مط..

315,000 تومان 350,000 تومان

کتاب درس نامه و نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی دبیری عربی

کتاب درس نامه و نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی دبیری عربی

قابل استفاده برای تمامی رشته ها و گرایشهای تربیت بدنی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و ارشد ( آمادگی مط..

315,000 تومان 350,000 تومان

کتاب ادبیات و نگارش

کتاب ادبیات و نگارش

اگر برای زبان مفهومی وسیع و عام در نظر بگیریم در تعریف آن می توان گفت : هر گونه نشانه ای که به وسیله..

35,000 تومان

کتاب ادبیات الکترونیک (مجموعه مقالات)

کتاب ادبیات الکترونیک (مجموعه مقالات)

از آنجا که همواره ادبیات در قالب کتاب و از طریق صنعت چاپ عرضه شده است، تصور غالب از یک رمان یا یک مج..

40,000 تومان

کتاب  نظامی گنجه‌ای و پنج گنج

کتاب نظامی گنجه‌ای و پنج گنج

نظامی گنجه‌ای شاعر بزرگ غنایی ایران در قرن ششم هجری با خلق پنج اثر برجسته یعنی مخزن‌الاسرار، خسرو و ..

125,000 تومان

کتاب یادگار ادب (فارسی عمومی)

کتاب یادگار ادب (فارسی عمومی)

فارسی عمومی یکی از درس های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که برای دانشجویان مقطع کارشناسی تما..

95,000 تومان

کتاب مینوی خرد

کتاب مینوی خرد

دادستان مینوی خرد (یا حکم ها و رای های مینوی خرد) را از جهت در برداشتن اندرزها و حکم بسیار می توان د..

19,000 تومان

کتاب زبان و ادبیات فارسی

کتاب زبان و ادبیات فارسی

قابل استفاده در کلیه آزمون های استخدامی ادارات؛ شرکت های خصوصی و دولتی و … ؛ سبک آموزشی منحصربفرد؛ ش..

60,000 تومان 68,000 تومان

کتاب فرهنگ اوهام

کتاب فرهنگ اوهام

زندگـی در احسـاس مـا مـرده؛ خشـونت، کشـتن و بیرحمـی؛ پاریـس، همـ ذات بـا صـادق هدایـت و خودکشـی اش، ..

95,000 تومان

کتاب آشنایی با فرهنگ عامه و اقوام ایرانی

کتاب آشنایی با فرهنگ عامه و اقوام ایرانی

کتاب آشنایی با فرهنگ عامه و اقوام ایرانی, جمال انصاری, انتشارات سبحان نور ..

80,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 93 (7 صفحه)