صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

علوم اجتماعی

مقایسه محصولات (0)


 انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

اصول و فلسفه ی تعلیم و تربیت

اصول و فلسفه ی تعلیم و تربیت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول و فلسفه ی تعلیم و تربیت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي(1)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي(1)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي(1) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,500تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته روزنامه نگاری و علوم ارتباطات

انگلیسی برای دانشجویان رشته روزنامه نگاری و علوم ارتباطات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته روزنامه نگاری و علوم ارتباطات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,500تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی(2)

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی(2)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی(2) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,500تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,000تومان

ایران بین دو انقلاب

ایران بین دو انقلاب

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ایران بین دو انقلاب بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,500تومان

تکنیک های روابط عمومی

تکنیک های روابط عمومی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تکنیک های روابط عمومی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

جامعه شناسی انحرافات

جامعه شناسی انحرافات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره جامعه شناسی انحرافات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

جامعه شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ

جامعه شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره جامعه شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

جامعه شناسی خانواده ایرانی

جامعه شناسی خانواده ایرانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره جامعه شناسی خانواده ایرانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


5,500تومان

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره جامعه شناسی در ادبیات فارسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,500تومان

جامعه شناسی دین

جامعه شناسی دین

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره جامعه شناسی دین بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

نمایش 1 تا 16 از 98 (7 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی