علوم اجتماعی

کتاب قرن تنهایی: آینده روابط انسانی در جهانی که رو به فروپاشی می‌رود
کتاب مهاجرت نخبگان

کتاب مهاجرت نخبگان

..

به روز شده 1403/02/4

320,000 تومان

كتاب در دفاع از تضمین شغل

كتاب در دفاع از تضمین شغل

..

به روز شده 1403/02/4

90,000 تومان

كتاب سایه‌های کنگره

كتاب سایه‌های کنگره

..

به روز شده 1403/02/4

550,000 تومان

كتاب ضررهای بین‌المللی و اجتماعی: تعارفات برای ایرانیان
كتاب بخت واژگون: پیرامون موانع توسعه در ایران
کتاب ارتباطات گسترده و ملالت‌های آن

کتاب ارتباطات گسترده و ملالت‌های آن

..

به روز شده 1403/02/4

260,000 تومان

کتاب پس از نفت و انرژی خورشیدی

کتاب پس از نفت و انرژی خورشیدی

..

به روز شده 1403/02/4

125,000 تومان

کتاب نواختن در تاریکی

کتاب نواختن در تاریکی

..

به روز شده 1403/02/4

75,000 تومان

كتاب آینده: سرزمینی بی‌نقشه

كتاب آینده: سرزمینی بی‌نقشه

..

به روز شده 1403/02/4

284,500 تومان

كتاب نابرابری‌های اجتماعی_فضائی در شهرهای امروز
كتاب تاملاتی از روی صندلی چرخ‌دار

كتاب تاملاتی از روی صندلی چرخ‌دار

..

به روز شده 1403/02/4

125,000 تومان

كتاب آیا این مطلب درست است؟: تفکر انتقادی برای جامعه‌شناسان
كتاب گفتار در بندگی خودخواسته در باب دوستی و دو جستار دیگر
نمایش 1 تا 15 از 198 (14 صفحه)