علوم سیاسی

کتاب مبانی جامعه شناسی سیاسی

کتاب مبانی جامعه شناسی سیاسی

مؤلفان اين کتاب معتقدند که مطالب کتاب‌شان در سه سطح آموزشي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا براي دانش..

148,000 تومان

کتاب وضع بشر

کتاب وضع بشر

کتاب " وضع بشر " یکی از برجسته‌ترین آثار "هانا آرنت" فیلسوف آلمانی است که در سال ١٩٥٨ منتشر شد . منت..

215,000 تومان

کتاب نظریه های اقتصاد سیاسی

کتاب نظریه های اقتصاد سیاسی

هدف کتاب نظریه های اقتصاد سیاسی بررسی و بسط اساس نظری رویکردهای مختلف به اقتصاد سیاسی است. هر جا که ..

106,500 تومان

کتاب مبانی اقتصاد سیاسی

کتاب مبانی اقتصاد سیاسی

اقتصاد سياسي علمي است كه با شالوده‌ي تكامل اجتماعي سروكار دارد. اين شالوده، عبارت است از توليد ثروت ..

107,000 تومان

کتاب فهم نظریه های سیاسی

کتاب فهم نظریه های سیاسی

هدف اين كتاب ارائه‌ي شيوه‌ي جستار و چارچوبي براي فهم نظريه‌ي سياسي است. به اين منظور روند جستاري كه ..

95,000 تومان

کتاب روابط خارجی ایران (1357 – 1320)
کتاب سیاستگذاری در آموزش و پرورش
کتاب ژئوپلیتیک شهری

کتاب ژئوپلیتیک شهری

کتاب ژئوپلیتیک شهری, حسن خلیل آبادی, نوآوران شریف..

73,000 تومان

کتاب مسایل سیاسی و اقتصادی نفت ایران

کتاب مسایل سیاسی و اقتصادی نفت ایران

کتاب مسایل سیاسی و اقتصادی نفت ایران, ایرج ذوقی, دانش پرور..

95,000 تومان

کتاب نگاهی به سیاست خارجی ایران در قبال عراق

کتاب نگاهی به سیاست خارجی ایران در قبال عراق

کتاب نگاهی به سیاست خارجی ایران در قبال عراق, ایوب منتی, ناصر هادیان, تالیف..

250,000 تومان

کتاب پوپولیسم چیست؟

کتاب پوپولیسم چیست؟

ویسنده در کتاب حاضر تلاش میکند تا به بررسی جنبه‌های مختلف این واژه بپردازد. نویسنده در بخش اول کتاب ..

70,000 تومان

کتاب توسعه و ثبات سیاسی

کتاب توسعه و ثبات سیاسی

کتاب توسعه و ثبات سیاسی, با نگاهی به ترکیه و مالزی در مقایسه با ایران, امیر ابراهیم رسولی, علم استاد..

130,000 تومان

کتاب آمریکا تور وداع

کتاب آمریکا تور وداع

مجموعه حاضر سعی دارد به ابعاد مختلف بحث افول آمریکا از منظر نویسندگان شاخص این حوزه بپردازد و امید د..

100,000 تومان

کتاب آزادی انتخاب

کتاب آزادی انتخاب

کتاب حاضر اثری است در زمینه اقتصاد که به دست دو نفر از مشاهیر این رشته، یعنی ( میلتون و رز فریدمن ) ..

100,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 107 (8 صفحه)