صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

ریاضیات و آمار

مقایسه محصولات (0)


  کتاب کنترل کیفیت آماری

کتاب کنترل کیفیت آماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب کنترل کیفیت آماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

احتمال متغیر های تصادفی و فرآیند های اتفاقی جلد 1و2

احتمال متغیر های تصادفی و فرآیند های اتفاقی جلد 1و2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره احتمال متغیر های تصادفی و فرآیند های اتفاقی جلد 1و2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلداول)

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلداول)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلداول) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلددوم)

احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلددوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره احتمال متغیر و فرآیندهای تصادفی(جلددوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

اصول آنالیز ریاضی

اصول آنالیز ریاضی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول آنالیز ریاضی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


26,000تومان

تحلیل آماری

تحلیل آماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل آماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال

تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت/جلد1

تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت/جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت/جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


4,000تومان

تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد ان در مدیریت جلد دوم

تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد ان در مدیریت جلد دوم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد ان در مدیریت جلد دوم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

توابع عددی و برداری و انتگرالهای چند گانه

توابع عددی و برداری و انتگرالهای چند گانه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره توابع عددی و برداری و انتگرالهای چند گانه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز

حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه ی تحلیلی جلد3

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه ی تحلیلی جلد3

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه ی تحلیلی جلد3 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 قسمت اول

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 قسمت اول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 قسمت اول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,500تومان

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلدسوم

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلدسوم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حساب دیفرانسیل و انتگرال جلدسوم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

حساب دیفرانسیل و انتگرال(جلد اول-قسمت دوم)

حساب دیفرانسیل و انتگرال(جلد اول-قسمت دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حساب دیفرانسیل و انتگرال(جلد اول-قسمت دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

حساب دیفرانسیل و انتگرال(جلد دوم)

حساب دیفرانسیل و انتگرال(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حساب دیفرانسیل و انتگرال(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 130 (9 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی