صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

انتشارات فرشيد


مقایسه محصولات (0) فرشيد


اصول حسابداری3

فرشيد

اصول حسابداری3

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول حسابداری3 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول حسابداری3  مولف جمشید اسکندری ..

14,000تومان

اصول حسابرسی1

فرشيد

اصول حسابرسی1

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول حسابرسی1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول حسابرسی1 مولف جمشید اسکندری حمیدرضا عرفی ..

15,000تومان

حسابداری صنعتی3 اسکندری

فرشيد

حسابداری صنعتی3 اسکندری

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری صنعتی3 اسکندری بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری صنعتی3 اسکندری مولف جمشید اسکندری ..

12,000تومان

حسابداری پیشرفته1 اسکندری

فرشيد

حسابداری پیشرفته1 اسکندری

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری پیشرفته1 اسکندری بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری پیشرفته1 اسکندری مولف جمشید اسکندری ..

17,000تومان

حسابداری پیشرفته2

فرشيد

حسابداری پیشرفته2

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابداری پیشرفته2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری پیشرفته2مولف جمشید اسکندری ..

16,000تومان

حسابرسی1 بر اساس استانداردهای حسابداری ایران

فرشيد

حسابرسی1 بر اساس استانداردهای حسابداری ایران

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره حسابرسی1 بر اساس استانداردهای حسابداری ایران بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابرسی1 بر اساس استانداردهای حسابداری ایران مولف جمشید اسکندری ..

15,000تومان

مروری جامع بر حسابداری جلد2

فرشيد

مروری جامع بر حسابداری جلد2

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مروری جامع بر حسابداری جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب مروری جامع بر حسابداری2 مولف جمشید اسکندری اطلاعات کتاب : ..

13,000تومان

کتاب اصول حسابداری 1

فرشيد

کتاب اصول حسابداری 1

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول حسابداری 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب اصول حسابداری1, جمشید اسکندری, کتاب فرشید ..

50,000تومان

کتاب اصول حسابداری جلد 2

فرشيد

کتاب اصول حسابداری جلد 2

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول حسابداری جلد 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

..

40,000تومان

کتاب حسابداری شرکت ها جلد 1

فرشيد

کتاب حسابداری شرکت ها جلد 1

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری شرکت ها جلد 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری شرکت ها جلد 1, جمشید اسکندری, کتاب فرشید ..

20,000تومان

کتاب حسابداری صنعتی 2

فرشيد

کتاب حسابداری صنعتی 2

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری صنعتی 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

تاب حسابداری صنعتی2, جمشید اسکندری, کتاب فرشید ..

28,000تومان

کتاب حسابداری صنعتی جلد 1

فرشيد

کتاب حسابداری صنعتی جلد 1

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری صنعتی جلد 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری صنعتی یک 1 جمشید اسکندری, شامل 6 فصل با عناوین زیر میباشد: کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری صنعتی : پرسشهای چهار گزینه ای و مسائلصورت سود و زیان موسسا تولیدی و گردش و ثبت حساب های صنعت..

27,000تومان

کتاب حسابداری میانه جلد 2

فرشيد

کتاب حسابداری میانه جلد 2

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حسابداری میانه جلد 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حسابداری میانه 2, جمشید  اسکندری, کتاب فرشید, کتاب میانه اسکندری ..

30,000تومان

کتاب حل تشریحی حسابداری شرکتها1

فرشيد

کتاب حل تشریحی حسابداری شرکتها1

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حل تشریحی حسابداری شرکتها1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حل تشریحی حسابداری شرکتها 1, فرشید اسکندری, کتاب فرشید ..

7,000تومان

کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری جلد 2

فرشيد

کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری جلد 2

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری جلد 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری جلد 2, جمشید اسکندری, فرشيد ..

15,000تومان

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 2

فرشيد

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 2

فرشيد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 2, جمشید اسکندری, فرشید ..

15,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 18 (2 صفحه)

فرشيد ، انتشارات فرشيد ، نشر فرشيد ، کتاب های فرشيد