صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مهندسی عمران و معماری

مقایسه محصولات (0)


 شناخت هنر گرافیک جلد 1

شناخت هنر گرافیک جلد 1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره شناخت هنر گرافیک جلد 1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


22,000تومان

 کتاب آسانسورها و پلکان برقی(راهنمای تصویری مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان)

کتاب آسانسورها و پلکان برقی(راهنمای تصویری مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آسانسورها و پلکان برقی(راهنمای تصویری مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

 کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری

کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

 کتاب خیال مجسم

کتاب خیال مجسم

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب خیال مجسم بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

آموزش کاربردی متره تاسیسات مکانیکی و برقی

آموزش کاربردی متره تاسیسات مکانیکی و برقی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش کاربردی متره تاسیسات مکانیکی و برقی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

آموزش کاربردی مهندسی متره گام به گام

آموزش کاربردی مهندسی متره گام به گام

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش کاربردی مهندسی متره گام به گام بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

اصول تنظیم قراردادها برگ بررسی(چک لیست)انواع قراردادهای بین المللی و داخلی

اصول تنظیم قراردادها برگ بررسی(چک لیست)انواع قراردادهای بین المللی و داخلی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول تنظیم قراردادها برگ بررسی(چک لیست)انواع قراردادهای بین المللی و داخلی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


16,000تومان

اصول مربوط به تملک نقشه برداری و طرح هندسی بزرگراه

اصول مربوط به تملک نقشه برداری و طرح هندسی بزرگراه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول مربوط به تملک نقشه برداری و طرح هندسی بزرگراه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


19,000تومان

اطلاعات تکنیکی انواع طرح ها و برنامه های شهر سازی ایران از سطح ملی تا محلی(ویژه آزمون های نظام مهندسی

اطلاعات تکنیکی انواع طرح ها و برنامه های شهر سازی ایران از سطح ملی تا محلی(ویژه آزمون های نظام مهندسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اطلاعات تکنیکی انواع طرح ها و برنامه های شهر سازی ایران از سطح ملی تا محلی(ویژه آزمون های نظام مهندسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته شهر سازی

انگلیسی برای دانشجویان رشته شهر سازی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته شهر سازی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


6,000تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری

انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری

انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


11,000تومان

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی(جلد دوم)مجموعه آزمون ها

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی(جلد دوم)مجموعه آزمون ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی(جلد دوم)مجموعه آزمون ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


27,000تومان

تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح

تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

تنظیم شرایط محیطی1

تنظیم شرایط محیطی1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تنظیم شرایط محیطی1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,500تومان

نمایش 1 تا 16 از 263 (17 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی