صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مهندسی مکانیک

مقایسه محصولات (0)


آموزش مصور برق اتومبیل

آموزش مصور برق اتومبیل

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش مصور برق اتومبیل بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,500تومان

انتقال قدرت اتوماتیک

انتقال قدرت اتوماتیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انتقال قدرت اتوماتیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

تئوری ارتعاشات

تئوری ارتعاشات

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری ارتعاشات بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,000تومان

تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن

تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن بر روی لینک فوق کلیک نمایید


148,000تومان

تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی

تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,000تومان

تحلیل و تشریح کامل مسائل دینامیک

تحلیل و تشریح کامل مسائل دینامیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل و تشریح کامل مسائل دینامیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

تحلیل کامل مسائل مکانیک سیالات/جلد1

تحلیل کامل مسائل مکانیک سیالات/جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل کامل مسائل مکانیک سیالات/جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

تحلیل کامل مسائل مکانیک سیالات/جلد2

تحلیل کامل مسائل مکانیک سیالات/جلد2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تحلیل کامل مسائل مکانیک سیالات/جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


23,500تومان

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح جلد2

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح جلد2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

تشریح جامع مسائل مکانیک مهندسی دینامیک

تشریح جامع مسائل مکانیک مهندسی دینامیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح جامع مسائل مکانیک مهندسی دینامیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

تشریح مسائل مکانیک کوانتمی مدرن

تشریح مسائل مکانیک کوانتمی مدرن

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح مسائل مکانیک کوانتمی مدرن بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

تشریح مسایل استاتیک/جانستون

تشریح مسایل استاتیک/جانستون

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح مسایل استاتیک/جانستون بر روی لینک فوق کلیک نمایید


43,000تومان

تشریح کامل مسائل استاتیک

تشریح کامل مسائل استاتیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل استاتیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,500تومان

تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک جلد1

تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک جلد1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک جلد1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


25,000تومان

تشریح کامل مسائل انتقال حرارت

تشریح کامل مسائل انتقال حرارت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل انتقال حرارت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

تشریح کامل مسائل انتقال حرارت1

تشریح کامل مسائل انتقال حرارت1

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره تشریح کامل مسائل انتقال حرارت1 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


26,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 86 (6 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی