صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

مدیریت

مقایسه محصولات (0)


 اصول سرپرستی مهتاب محمدی

اصول سرپرستی مهتاب محمدی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی مهتاب محمدی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,000تومان

 کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری

کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


17,500تومان

 کتاب مدیریت مالی جلد 2

کتاب مدیریت مالی جلد 2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب مدیریت مالی جلد 2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


103,000تومان

آموزش عالی کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

آموزش عالی کتاب جامع دکتری(جلد دوم)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره آموزش عالی کتاب جامع دکتری(جلد دوم) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

اخلاق در مدیریت

اخلاق در مدیریت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اخلاق در مدیریت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,200تومان

اداره امور حکومت های محلی مدیریت شوراها و شهرداری ها

اداره امور حکومت های محلی مدیریت شوراها و شهرداری ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اداره امور حکومت های محلی مدیریت شوراها و شهرداری ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

اداره امور عمومی تطبیقی(مدیریت تطبیقی)

اداره امور عمومی تطبیقی(مدیریت تطبیقی)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اداره امور عمومی تطبیقی(مدیریت تطبیقی) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


24,000تومان

ارزیابی کار و زمان

ارزیابی کار و زمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ارزیابی کار و زمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

ارزیابی کار و زمان مهندسی کار و مدیریت زمان

ارزیابی کار و زمان مهندسی کار و مدیریت زمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره ارزیابی کار و زمان مهندسی کار و مدیریت زمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

استراتژی بازار یابی سبز

استراتژی بازار یابی سبز

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استراتژی بازار یابی سبز بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,000تومان

استراتژی در تولید حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی

استراتژی در تولید حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استراتژی در تولید حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


14,000تومان

استراتژی صعود سه اصل تفکر استراتژیک پیشرفته

استراتژی صعود سه اصل تفکر استراتژیک پیشرفته

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استراتژی صعود سه اصل تفکر استراتژیک پیشرفته بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

استقرار مدیریت استراتژیک

استقرار مدیریت استراتژیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره استقرار مدیریت استراتژیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


8,500تومان

اصول بازاریابی جلد2

اصول بازاریابی جلد2

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول بازاریابی جلد2 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


100,000تومان

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


10,000تومان

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره اصول سرپرستی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


13,500تومان

نمایش 1 تا 16 از 1027 (65 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی