کتابداری

کتاب مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک
کتابخانه های دیجیتال (مبادله اطلاعات)

کتابخانه های دیجیتال (مبادله اطلاعات)

ظهور وب، رفتار اطلاعاتی افراد را تغییر داده است و آنها برای دستیابی به اطلاعات، وب را به عنوان اولین..

540,000 تومان

کتاب و در آغاز اطلاعات بود

کتاب و در آغاز اطلاعات بود

کتاب و در آغاز اطلاعات بود, ورنر گیت, علی حسین قاسمی, چاپار..

100,000 تومان

کتاب مقدمه ای بر متن کاوی و یادگیری عمیق همراه با آموزش کار در نرم افزار rapidminer

کتاب مقدمه ای بر متن کاوی و یادگیری عمیق همراه با آموزش کار در نرم افزار rapidminer

کتاب مقدمه ای بر متن کاوی و یادگیری عمیق همراه با آموزش کار در نرم افزار rapidminer, فرزانه قنادی نژ..

160,000 تومان

کتاب توسعه بنیان های نظری در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کتاب توسعه بنیان های نظری در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کتاب توسعه بنیان های نظری در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی, حسن اشرفی ریزی, چاپار..

130,000 تومان

کتاب مبانی اخلاق اطلاعات

کتاب مبانی اخلاق اطلاعات

کتاب مبانی اخلاق اطلاعات, محسن نوکاریزی, جان ت ف, چاپار..

105,000 تومان

کتاب آشنايي با صنعت چاپ و نشر

کتاب آشنايي با صنعت چاپ و نشر

در کتاب حاضر که کتابی مرجع است کلیه‌ی اطلاعاتی که مدیران نشر باید بدانند، به زبانی بسیار ساده و به ش..

75,000 تومان

کتاب سرود رهایی

کتاب سرود رهایی

..

100,000 تومان

کتاب دستنامه تاریخ شفاهی
کتاب کیفیت اطلاعات

کتاب کیفیت اطلاعات

پارادوکس تأسـف آوری که در دنیـای امـروز با آن روبرو هستیم ایـن اسـت کـه ـــم گسترده و متنـوع اطلاعـا..

47,000 تومان

کتاب مباحث نظری در کتابداری و اطلاع رسانی

کتاب مباحث نظری در کتابداری و اطلاع رسانی

 علـم اطلاعـات و دانش شناسی و علـم كتابـداری و اطـلاع رسـانی پزشـکی بـ عنـوان رشـته هـایـی مـاد..

63,000 تومان

کتاب چارچوب های فلسفی فهم نظام های اطلاعاتی

کتاب چارچوب های فلسفی فهم نظام های اطلاعاتی

هدف از نگارش این کتاب بازنمایی نحوه دیگری از نگریستن به فناوری اطلاعات نظام های اطلاعاتی و پیشنهاد ا..

130,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 95 (7 صفحه)