صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

روانپزشکی

مقایسه محصولات (0)


مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5 (راهنمای مصاحبه‏) SCID-5-PD به همراه پرسش‌نامه غربالگری شخصیت SCID-5-SPQ

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5 (راهنمای مصاحبه‏) SCID-5-PD به همراه پرسش‌نامه غربالگری شخصیت SCID-5-SPQ

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5 (راهنمای مصاحبه‏) SCID-5-PD به همراه پرسش‌نامه غربالگری شخصیت SCID-5-SPQ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب 101مکانیسم دفاع روانی

کتاب 101مکانیسم دفاع روانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 101مکانیسم دفاع روانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


39,000تومان

کتاب ACT به زبان ساده الفبای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

کتاب ACT به زبان ساده الفبای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ACT به زبان ساده الفبای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد

کتاب ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب DSM-5 به زبان ساده نمونه‌های بالینی، فرایند ارزیابی، بررسی تشخیص‌های افتراقی

کتاب DSM-5 به زبان ساده نمونه‌های بالینی، فرایند ارزیابی، بررسی تشخیص‌های افتراقی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب DSM-5 به زبان ساده نمونه‌های بالینی، فرایند ارزیابی، بررسی تشخیص‌های افتراقی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


65,000تومان

کتاب آزادی و سرنوشت

کتاب آزادی و سرنوشت

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آزادی و سرنوشت بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب آزمون بندر گشتالت آزمون دیداری-حرکتی بندر

کتاب آزمون بندر گشتالت آزمون دیداری-حرکتی بندر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آزمون بندر گشتالت آزمون دیداری-حرکتی بندر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


120,000تومان

کتاب آزمون رورشاخ: نظام جامع (اصول اجرا و نمره گذاری)، جلد اول

کتاب آزمون رورشاخ: نظام جامع (اصول اجرا و نمره گذاری)، جلد اول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آزمون رورشاخ: نظام جامع (اصول اجرا و نمره گذاری)، جلد اول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب آزمون و آزمون‌سازی در تحقیقات تربیتی و روان‌شناسی مبانی و روش‌های ساخت و انطباق‌یابی پرسش‌نامه‌ها

کتاب آزمون و آزمون‌سازی در تحقیقات تربیتی و روان‌شناسی مبانی و روش‌های ساخت و انطباق‌یابی پرسش‌نامه‌ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آزمون و آزمون‌سازی در تحقیقات تربیتی و روان‌شناسی مبانی و روش‌های ساخت و انطباق‌یابی پرسش‌نامه‌ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


31,000تومان

کتاب آزمون کتاب رورشاخ: نظام جامع (اصول تفسیر)، جلد دوم به همراه نرم‌افزار تحت وب رورشاخ‌یار برای نمره‌گذاری و تفسیر

کتاب آزمون کتاب رورشاخ: نظام جامع (اصول تفسیر)، جلد دوم به همراه نرم‌افزار تحت وب رورشاخ‌یار برای نمره‌گذاری و تفسیر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آزمون کتاب رورشاخ: نظام جامع (اصول تفسیر)، جلد دوم به همراه نرم‌افزار تحت وب رورشاخ‌یار برای نمره‌گذاری و تفسیر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


90,000تومان

کتاب اختلال خواندن راهنمای عملی تشخیص و درمان

کتاب اختلال خواندن راهنمای عملی تشخیص و درمان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اختلال خواندن راهنمای عملی تشخیص و درمان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


18,000تومان

کتاب اختلالات وابسته به مواد تشخیص و درمان، ویراست چهارم براساس DSM-5

کتاب اختلالات وابسته به مواد تشخیص و درمان، ویراست چهارم براساس DSM-5

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اختلالات وابسته به مواد تشخیص و درمان، ویراست چهارم براساس DSM-5 بر روی لینک فوق کلیک نمایید


42,000تومان

کتاب ارتقای عزت نفس 10راه حل ساده

کتاب ارتقای عزت نفس 10راه حل ساده

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارتقای عزت نفس 10راه حل ساده بر روی لینک فوق کلیک نمایید


27,000تومان

کتاب اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلداول

کتاب اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلداول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلداول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


150,000تومان

کتاب اصول پایه فیزیوتراپی شکنجه‌ شدگان

کتاب اصول پایه فیزیوتراپی شکنجه‌ شدگان

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول پایه فیزیوتراپی شکنجه‌ شدگان بر روی لینک فوق کلیک نمایید


20,000تومان

کتاب الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد اول) مدرسه کیفی از نظریه تا کاربست

کتاب الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد اول) مدرسه کیفی از نظریه تا کاربست

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد اول) مدرسه کیفی از نظریه تا کاربست بر روی لینک فوق کلیک نمایید


42,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 115 (8 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی