صفحه اصلیارتباط با مادرباره ما

کتابداری

مقایسه محصولات (0)


کتاب  سیاست ها و راهبردهای اطلاعاتی

کتاب سیاست ها و راهبردهای اطلاعاتی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب سیاست ها و راهبردهای اطلاعاتی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


44,000تومان

کتاب 106 قصه مناسب برای کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی( بیش فعالی)

کتاب 106 قصه مناسب برای کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی( بیش فعالی)

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب 106 قصه مناسب برای کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی( بیش فعالی) بر روی لینک فوق کلیک نمایید


60,000تومان

کتاب آشنایی با مبانی چاپ و نشر

کتاب آشنایی با مبانی چاپ و نشر

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آشنایی با مبانی چاپ و نشر بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب آشنایی با مفاهیم, اصول و کاربرد سیبرنتیک

کتاب آشنایی با مفاهیم, اصول و کاربرد سیبرنتیک

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آشنایی با مفاهیم, اصول و کاربرد سیبرنتیک بر روی لینک فوق کلیک نمایید


52,000تومان

کتاب آشنایی با منابع یادگیری

کتاب آشنایی با منابع یادگیری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آشنایی با منابع یادگیری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


53,000تومان

کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای

کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای بر روی لینک فوق کلیک نمایید


12,000تومان

کتاب آینده ی کتابخانه ی خود را چگونه می پنداریم؟

کتاب آینده ی کتابخانه ی خود را چگونه می پنداریم؟

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آینده ی کتابخانه ی خود را چگونه می پنداریم؟ بر روی لینک فوق کلیک نمایید


45,000تومان

کتاب آیین نگارش علمی

کتاب آیین نگارش علمی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب آیین نگارش علمی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


15,000تومان

کتاب اخلاق و درستکاری در کتابخانه ها

کتاب اخلاق و درستکاری در کتابخانه ها

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اخلاق و درستکاری در کتابخانه ها بر روی لینک فوق کلیک نمایید


30,000تومان

کتاب ارزیابی علم فناوری و نوآوری

کتاب ارزیابی علم فناوری و نوآوری

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارزیابی علم فناوری و نوآوری بر روی لینک فوق کلیک نمایید


48,000تومان

کتاب ارزیابی پایگاه های اطلاعاتی علمی

کتاب ارزیابی پایگاه های اطلاعاتی علمی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب ارزیابی پایگاه های اطلاعاتی علمی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


32,000تومان

کتاب از واج تا جمله

کتاب از واج تا جمله

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب از واج تا جمله بر روی لینک فوق کلیک نمایید


50,000تومان

کتاب اصول طرح تحقیق و روش شناسی

کتاب اصول طرح تحقیق و روش شناسی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول طرح تحقیق و روش شناسی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


35,000تومان

کتاب اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

کتاب اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی بر روی لینک فوق کلیک نمایید


9,000تومان

کتاب اطلاعات و جامعه

کتاب اطلاعات و جامعه

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اطلاعات و جامعه بر روی لینک فوق کلیک نمایید


40,000تومان

کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگر بخش اول

کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگر بخش اول

جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره کتاب اطلاعات و مستند سازی اصطلاح نامه ها و تعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگر بخش اول بر روی لینک فوق کلیک نمایید


7,000تومان

نمایش 1 تا 16 از 80 (5 صفحه)

فروشگاه کتاب دانشگاهی
کتاب کمک عمومی