جديدترين ها

کتاب 1100 واژه تخصصی برای معماران

کتاب 1100 واژه تخصصی برای معماران

کتاب 1100 واژه تخصصی برای معماران, مهندس مجتبی امیری, انتشارات نظام الملک..

25,000 تومان

کتاب فرهنگ تخصصی معماری

کتاب فرهنگ تخصصی معماری

کتاب فرهنگ تخصصی معماری, محسن موسوی, انتشارات علم و دانش..

25,000 تومان

کتاب راندو, ترسیم و پرسپکتیو جلد دوم

کتاب راندو, ترسیم و پرسپکتیو جلد دوم

این کتاب مجموعه ای است پایه ای برای دانشجویان و علاقه مندان به رشته های معماری، معماری منظر، گرافیک ..

60,000 تومان

کتاب ترسیمات پلان و برش

کتاب ترسیمات پلان و برش

کتاب ترسیمات پلان و برش, توماس سی. وانگ, امیر اعلا عدیلی, انتشارات همام..

75,000 تومان

کتاب راندو و ترسیم رنگی

کتاب راندو و ترسیم رنگی

کتاب راندو و ترسیم رنگی, مایکل ای دویل, محمد احمدی نژاد, نشر خاک..

18,800 تومان

کتاب معنا و صورت در معماری معاصر غرب

کتاب معنا و صورت در معماری معاصر غرب

کتاب معنا و صورت در معماری معاصر غرب, مهسا رضازاده, انتشارات نگارستان هنر..

43,000 تومان

کتاب حرف های تجربه

کتاب حرف های تجربه

کتاب حرف های تجربه, مرتضی ممیز, انتشارات آبان..

70,000 تومان

کتاب سیستم گرید در طراحی

کتاب سیستم گرید در طراحی

کتاب سیستم گرید در طراحی, ژوزف مولر بروکمان, دژار حقی, انتشارات آبان..

60,000 تومان

کتاب تایپوگرافی مجازی

کتاب تایپوگرافی مجازی

کتاب تایپوگرافی مجازی, ماتیاس هیلنر, جمشید آراسته, انتشارات آبان..

45,000 تومان

کتاب مبانی هنرهای تجسمی

کتاب مبانی هنرهای تجسمی

کتاب دربارة عوامل بنیادی است، مفاهیم نوين را با در نظر گرفتن گرایش هاي ویژة امروزی رسانه‌ها ثبت‌ كرد..

45,000 تومان

کتاب ساختمان های سبز

کتاب ساختمان های سبز

کتاب ساختمان های سبز, مایکل بور, دکتر مهدی اخترکاوان, انتشارات کلهر..

48,000 تومان

کتاب طراحی فضاها و مکان های سالم

کتاب طراحی فضاها و مکان های سالم

کتاب «طراحی فضاها و مکان‌های سالم» پنج بخش دارد. در بخش نخست کتاب به توضیحی با عنوان مقدمه‌ای ب..

24,000 تومان