خیاطی

کتاب راهنمای کامل دوخت دو جلدی

کتاب راهنمای کامل دوخت دو جلدی

کتاب راهنمای کامل دوخت دو جلدی, آن لدبری, نیره یونسی, قطره..

به روز شده 1403/02/31

750,000 تومان

کتاب خیاطی به سبک نوین

کتاب خیاطی به سبک نوین

..

به روز شده 1403/02/29

160,000 تومان

کتاب نازک دوز زنانه درجه 2 به روش متریک

کتاب نازک دوز زنانه درجه 2 به روش متریک

کتاب نازک دوز زنانه درجه 2 به روش متریک, معصومه محمدی القار, انتشارات پیک ریحان, فنی حرفه ای همراه ب..

به روز شده 1403/02/23

260,000 تومان

کتاب آموزش خیاطی به روش مولر

کتاب آموزش خیاطی به روش مولر

کتاب آموزش خیاطی به روش مولر, معصومه زمانی, انتشارات پیام فن1- اندازه گیری و استاندارد اندام و الگوی..

به روز شده 1403/02/23

220,000 تومان

کتاب آموزش خیاطی به روش مولر

کتاب آموزش خیاطی به روش مولر

کتاب آموزش خیاطی به روش مولر, معصومه زمانی, انتشارات پیام فن ..

به روز شده 1403/02/23

220,000 تومان

کتاب نازک دوزی زنانه درجه 2 به روش مولر

کتاب نازک دوزی زنانه درجه 2 به روش مولر

کتاب نازک دوزی زنانه درجه 2 به روش مولر, منیر امیری فر, انتشارات امیری فر, فنی حرفه ای ..

به روز شده 1403/02/23

185,000 تومان

کتاب شلوار دوز همراه با الگو (به روش متریک)

کتاب شلوار دوز همراه با الگو (به روش متریک)

کتاب شلوار دوز همراه با الگو (به روش متریک), اکرم تشکری, انتشارات پیک ریحان, فنی حرفه ایشامل انواع:ش..

به روز شده 1403/02/23

200,000 تومان

کتاب آموزش خیاطی به روش مولر

کتاب آموزش خیاطی به روش مولر

کتاب آموزش خیاطی به روش مولر, معصومه زمانی, انتشارات پیام فن ..

به روز شده 1403/02/23

360,000 تومان

کتاب الگوسازی به روش حجمی

کتاب الگوسازی به روش حجمی

شامل انواع:تهیه ی الگوی حجمی دامن, بالاتنه و آستین یقهسایز به سایز کردن مانکنمدلسازی لباس روی مانکن ..

به روز شده 1403/02/23

210,000 تومان

کتاب مدل سازی لباس های کشی, ریون و لباس های زیر

کتاب مدل سازی لباس های کشی, ریون و لباس های زیر

کتاب مدل سازی لباس های کشی, ریون و لباس های زیر, اکرم تشکری, انتشارات پیک ریحان, فنی حرفه ایشامل مدل..

به روز شده 1403/02/23

150,000 تومان

کتاب تکه دوز با چرخ

کتاب تکه دوز با چرخ

کتاب تکه دوز با چرخ, معصومه محمدی القار, انتشارات پیک ریحان ..

به روز شده 1403/02/23

40,000 تومان

کتاب دوزنده و تزیین کار لباس

کتاب دوزنده و تزیین کار لباس

کتاب دوزنده و تزیین کار لباس, معصومه محمدی القار, انتشارات پیک ریحان ..

به روز شده 1403/02/23

210,000 تومان

کتاب الگوساز لباس با رایانه

کتاب الگوساز لباس با رایانه

کتاب الگوساز لباس با رایانه, معصومه محمدی القار, انتشارات پیک ریحان ..

به روز شده 1403/02/23

120,000 تومان

کتاب الگوساز و برش کار لباس زنانه (تکدوزی)

کتاب الگوساز و برش کار لباس زنانه (تکدوزی)

مدل سازی انواع بلوز و کت بهاره, پیراهن و مانتو, دامن و شلوار, ژورنال خوانی و سوالات چهارگزینه ای ..

به روز شده 1403/02/23

180,000 تومان

کتاب چهل تکه دوز با ماشین (پیشرفته)

کتاب چهل تکه دوز با ماشین (پیشرفته)

کتاب چهل تکه دوز با ماشین (پیشرفته),  معصومه محمدی القار, انتشارات پیک ریحان ..

به روز شده 1403/02/23

140,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 16 (2 صفحه)