جستجوی کتاب و کلید واژه

کتب موجود در ضوابط جستجوی کتاب و کلید واژه

کتاب نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

کتاب نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

کتاب نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی, زهرا سلیمانی تیرانی,..

135,000 تومان 150,000 تومان

کتاب تست روش ها و فنون تدریس ( پداگوژی عمومی )

کتاب تست روش ها و فنون تدریس ( پداگوژی عمومی )

قابل استفاده برای مهارت آموزان دانش آموزان کاردانشمتقاضیان آزمون های ادواری و مربیان..

180,000 تومان

کتاب پداگوژی عمومی ( روش های و فنون تدریس )

کتاب پداگوژی عمومی ( روش های و فنون تدریس )

قابل استفاده برای مهارت آموزان دانش آموزان کاردانشمتقاضیان آزمون های ادواری و مربیان..

250,000 تومان

کتاب استخدامی علوم تربیتی 3

کتاب استخدامی علوم تربیتی 3

روش‌ها و فنون تدریس در مقاطع ابتدایی و پیش‌دبستانیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسیمبانی و اصول آموزش..

315,000 تومان 350,000 تومان

کتاب استخدامی روش ها و فنون تدریس

کتاب استخدامی روش ها و فنون تدریس

 با حمد و ستایش باریتعالی که توانایی جمع آوری و تدوین و تألیف مطالب کتاب حاضر را به اینجانب اعط..

225,000 تومان 250,000 تومان

روشها و فنون تدریس

روشها و فنون تدریس

کتاب روشها و فنون تدریسمولف منوچهر وکیلیان ..

20,000 تومان

کتاب کلیات فنون و روش های تدریس در ورزش

کتاب کلیات فنون و روش های تدریس در ورزش

تربیت بدنی متشکل از یک سلسله فعالیت ها و حرکت های بدنی منظم و حساب شده به منظور رشد استعدادهای جسمان..

139,000 تومان

روشها فنون و الگو های تدریس

روشها فنون و الگو های تدریس

کتاب روشها فنون و الگو های تدریس  مولف امان الله صفوی ..

12,000 تومان

کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد 1

کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد 1

در فرایند فعالیتهای آموزشی، معلمان و مدیران مدارس عناصر اصلی و کلیدی تحول نیروی انسانی محسوب می شوند..

173,000 تومان

مهارت های آموزشی و پرورشی(2)روشها و فنون تدریس

مهارت های آموزشی و پرورشی(2)روشها و فنون تدریس

کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی(2)روشها و فنون تدریس  مولف حسن شعبانی ..

17,000 تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)