جستجوی کتاب و کلید واژه

کتب موجود در ضوابط جستجوی کتاب و کلید واژه

کتاب استخدامی علوم تربیتی 3

کتاب استخدامی علوم تربیتی 3

روش‌ها و فنون تدریس در مقاطع ابتدایی و پیش‌دبستانیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسیمبانی و اصول آموزش..

350,000 تومان

کتاب استخدامی علوم تربیتی 1

کتاب استخدامی علوم تربیتی 1

کتاب حاضر ( نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی رشته علوم تربیتی ۱) شامل سوالات چهار گزینه ا..

450,000 تومان

کتاب استخدامی روش ها و فنون تدریس

کتاب استخدامی روش ها و فنون تدریس

 با حمد و ستایش باریتعالی که توانایی جمع آوری و تدوین و تألیف مطالب کتاب حاضر را به اینجانب اعطا فرم..

250,000 تومان

کتاب استخدامی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

کتاب استخدامی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

با حمد و ستایش باریتعالی که توانایی جمع آوری و تدوین و تألیف مطالب کتاب حاضر را به اینجانب اعطا فرمو..

200,000 تومان

کتاب استخدامی روانشناسی تربیتی(روانشناسی پرورشی)

کتاب استخدامی روانشناسی تربیتی(روانشناسی پرورشی)

اکنون عصری است که سرعت و شتاب ابزار رسیدن به توانایی است، لذا سؤالات طرح شده آزمونهای استخدامی برگزا..

200,000 تومان

کتاب استخدامی اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی

کتاب استخدامی اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی

حمد و ستایش باریتعالی که توانایی جمع آوری و تدوین و تألیف مطالب کتاب حاضر را به اینجانب اعطا فرموده ..

200,000 تومان

کتاب استخدامی روانشناسی رشد

کتاب استخدامی روانشناسی رشد

با حمد و ستایش باریتعالی که توانایی جمع آوری و تدوین و تألیف مطالب کتاب حاضر را به اینجانب اعطا فرمو..

250,000 تومان

کتاب استخدامی نظارت و راهنمایی

کتاب استخدامی نظارت و راهنمایی

حمد و سپاس خداوندی را سزاست که به ما توانایی بخشید تا بتوانیم در راه اعتلای آموزشی و ورود نیروهای مت..

100,000 تومان

کتاب استخدامی مدیریت آموزشی

کتاب استخدامی مدیریت آموزشی

حمد و سپاس خداوندی را سزاست که به ما توانایی بخشید تا بتوانیم در راه اعتلای آموزشی و ورود نیروهای مت..

100,000 تومان

کتاب استخدامی تکنولوژِی آموزشی

کتاب استخدامی تکنولوژِی آموزشی

حمد و سپاس خداوندی ساز است که به ما توانایی بخشید تا بتوانیم در راه اعتلای آموزشی و ورود برای متخصص ..

100,000 تومان

کتاب استخدامی تعلیم و تربیت اسلامی

کتاب استخدامی تعلیم و تربیت اسلامی

خداوندی را سزاست که به ما توانایی بخشید تا بتوانیم در راه اعتلای أمه های متخصص و توانمند برای پیشرفت..

100,000 تومان

کتاب استخدامی آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی

کتاب استخدامی آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی

خداوندی را سزاست که به ما توان ای است که به ما توانایی بخشید تا بتوانیم در راه اعتلای آموزشی و ورود ..

250,000 تومان

نمونه آزمونهای تضینی استخدامی آموزش و پرورش

نمونه آزمونهای تضینی استخدامی آموزش و پرورش

کتاب نمونه آزمونهای تضینی استخدامی آموزش و پرورش  مولف  میلاد تراب ابطحی محمد علی عزیزی ..

450,000 تومان

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)