جستجوی کتاب و کلید واژه

کتب موجود در ضوابط جستجوی کتاب و کلید واژه

کتاب نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

کتاب نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

کتاب نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی, زهرا سلیمانی تیرانی,..

به روز شده 1403/02/30

120,000 تومان 150,000 تومان     % 20

کتاب استخدامی هنرآموز گرافیک

کتاب استخدامی هنرآموز گرافیک

سر فصل ها طراحی و تصویرسازی؛مبانی هنرهای تجسمی؛ عکاسی؛کاربرد کامپیوتر و چاپ در گرافیک؛کارگاه گرافیک ..

به روز شده 1403/03/12

216,000 تومان 270,000 تومان     % 20

کتاب استخدامی هنرآموز طراحی و دوخت

کتاب استخدامی هنرآموز طراحی و دوخت

الگو و دوختطراحی اندام و لباسمبانی هنرهای تجسمیعلوم الیاف و رنگ شناسیتاریخ هنر ایران و جهانتاریخ لبا..

به روز شده 1403/03/11

224,000 تومان 280,000 تومان     % 20

کتاب استخدام دبیری آموزش و پرورش هنر آموز گرافیک (1)

کتاب استخدام دبیری آموزش و پرورش هنر آموز گرافیک (1)

خلاصه ی دروس و تست های طبقه بندی شدهتدوین بر اساس سرفصل های آزمون های استخدامی ..

به روز شده 1403/03/09

368,000 تومان 460,000 تومان     % 20

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)